chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit

Câu hỏi:

22/08/2019 133,953

A. Glucozơ

Bạn đang xem: chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Chọn đáp án A

Chất nằm trong loại monosaccarit là glucozơ

 Lưu ý:

Chất nằm trong loại monosaccarit ngoài glucozơ còn tồn tại fructozơ.

Chất nằm trong loại đisaccarit: mantozơ, saccarozơ.

Chất nằm trong loại polisaccarit: tinh nghịch bột, xenlulozơ

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để phân biệt glucozơ và fructozơ tớ rất có thể dùng

A. Cu(OH)2

B. AgNO3/NH3

C. Quỳ tím

D. nước brom

Câu 2:

Chất nào là tại đây ko tan nội địa lạnh

A. glucozơ

B. tinh nghịch bột

C. fructozơ

D. saccarozơ

Câu 3:

Glucozơ ko nằm trong loại

A. hợp ý hóa học tạp chức

Xem thêm: có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số

B. cacbohiđrat

C. monosaccarit

D. đisaccarit

Câu 4:

Đốt cháy trọn vẹn nhì gluxit X và Y đều chiếm được số mol CO2 nhiều hơn thế nữa số mol H2O. Hai gluxit cơ là

A. Tinh bột và saccarozơ.

B. Xenlulozơ và glucozơ

C. Saccarozơ và fructozơ

D. Tinh bột và glucozơ

Câu 5:

Chất nào là tiếp sau đây không nhập cuộc phản xạ tráng bạc?        

A. Mantozơ

B. Fructozơ

C. Saccarozơ

D. Glucozơ

Câu 6:

Fructozơ và glucozơ phản xạ với hóa học nào là tại đây tạo nên và một thành phầm ?

A. H2/Ni, to

B. Cu(OH)2 (to thường)

C. hỗn hợp brom

D. O2 (to, xt)

Xem thêm: ý nghĩa của chị số điện cảm là