chất nào là amin bậc 2

Câu hỏi:

24/08/2019 141,361

Bạn đang xem: chất nào là amin bậc 2

C. CH3NHC2H5.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án C

Chỉ với CH3NHC2H5 là amin bậc 2.

Đối với những đáp án còn lại:

A. (CH3)2CHNH2 là amin bậc 1.

B. C6H5NH2 là amin bậc 1.

D. (CH3)3N là amin bậc 3

Lưu ý:

Bậc của amin là số nguyên vẹn tử hiđro nhập phân tử amoniac bị thay cho thế vì chưng gốc hiđrocacbon.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong những hóa học sau đây, hóa học này với lực bazơ mạnh nhất?

A. CH3NH2

B. C6H5NH2 (anilin)

C. C2H5NH2

D. NH3

Câu 2:

Trong những tên thường gọi sau đây, thương hiệu này phù phù hợp với hóa học CH3CH(CH3)NH2?

A. Isopropanamin.

B. Metyletylamin.

C. Isopropylamin.

D. Etylmetylamin.

Câu 3:

Amin này sau đó là amin bậc hai?

A. đimetylamin.

B. phenylamin.

Xem thêm: tiếng anh lớp 6 a closer look 2

C. propan-1-amin.

D. propan-2-amin.

Câu 4:

Chất này sau đó là aminoaxit?

A. H2NCH2COOH.

B. C2H5OH.

C. CH2COOH.

D. C6H5NH2.

Câu 5:

Cho những nhận định và đánh giá sau:

(1) Tại ĐK thông thường, những amino axit là hóa học rắn kết tinh ranh, dễ dàng tan nội địa.

(2) Các amino axit với sức nóng nhiệt độ chảy tương đối cao, khi rét chảy thì bị phân bỏ.

(3) Các amino axit đều nhập cuộc phản xạ trùng dừng.

(4) Các amino axit đều phải có tính lưỡng tính.  

(5) Tại dạng kết tinh ranh, những amino axit tồn bên trên ở dạng ion lưỡng rất rất, nhập hỗn hợp dạng ion lưỡng rất rất fake 1 phần nhỏ trở nên dạng phân tử.

(6) Các amin thơm nức đều độc. Số nhận định và đánh giá chính là:

A. 4

B. 3

C. 6

D. 5

Câu 6:

Chất với phản xạ màu sắc biure là

A. Tinh bột.

B. Saccarozơ.

C. Protein.

Xem thêm: tính từ la gì lớp 4

D. Chất mập.