câu nào sau đây sai

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Câu nào là tại đây sai? 

  Bạn đang xem: câu nào sau đây sai

  • A. Các đồng vị nên đem số khối không giống nhau. 
  • B. Các đồng vị nên đem số nơtron không giống nhau.
  • C. Các đồng vị nên đem nằm trong năng lượng điện phân tử nhân.
  • D. Các đồng vị nên đem số electron không giống nhau

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: D

Mã câu hỏi: 40311

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Xem thêm: văn bản chiếc lược ngà

Câu căn vặn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: để tạo nhanh một báo cáo thường chọn cách nào trong các cách dưới đây

CÂU HỎI KHÁC

 • Tổng số electron ở những phân lớp 3p và 3d của ion ({}_{26}F{e^{3 + }}) là  
 • Nguyên tử Crom (Z = 24), thông số kỹ thuật electron của vẹn toàn tử Crom
 • Cho yếu tắc chất hóa học đem kí hiệu  ({}_{13}^{27}Xl). Trong vẹn toàn tử X có 
 • Trong bất ngờ Clo đem 2 đồng vị 35Cl và 37Cl. Nguyên tử khối tầm của Clo là 35,5.
 • Biết vẹn toàn tử cacbon gồm: 6 proton, 6 nơtron và 6 electron, lượng 1 mol vẹn toàn tử cacbon là 
 • Nguyên tử ({}_9^{10}F) có số khối là bao nhiêu? 
 • Hạt nhân vẹn toàn tử X đem 8 proton và 9 nơtron. Kí hiệu vẹn toàn tử của X là 
 • Một vẹn toàn tử đem 9 electron ở lớp vỏ, phân tử nhân của chính nó đem 10 nơtron
 • Nhận tấp tểnh nào là ko đích ?
 • Kí hiệu nào là nhập số những kí hiệu của những obitan sau là sai? 
 • Số electron tối nhiều trong số lớp L, M theo thứ tự là 
 • Tất cả các vẹn toàn tố tuy nhiên vẹn toàn tử có 4 electron ở lớp ngoài cùng đều là kim loại.
 • Số proton của Na, Al, H, K theo thứ tự là 11,13,1,19 và số nơtron theo thứ tự là 12,14,1,20. Kí hiệu nào là ko đích ?
 • Cho biết cấu hình electron vẹn toàn tử của những yếu tắc sau:X là 1s2 2s2 2p2;         
 • Nguyên tử X ở lớp thứ 3 (lớp ngoài cùng) có chứa 5 electron
 • Cho thông số kỹ thuật electron của những yếu tắc sau            X.  1s2 2s2 2p6 3s2.
 • Các phân tử kết cấu nên phân tử nhân vẹn toàn tử (trừ vẹn toàn tử hiđro) là 
 • Trong một vẹn toàn tử, số proton luôn luôn bằng số electron và bằng điện tích hạt nhân.
 • Nguyên tử là thành phần nhỏ nhất của hóa học ko đem điện
 • Vỏ vẹn toàn tử là 1 trong những bộ phận của vẹn toàn tử: 
 • Trong bất ngờ Cu đem 2 đồng vị 63Cu (75%) và 65Cu (25%). 2 mol Cu đem khối lượng 
 • Đồng đem 2 đồng vị bền là: 65Cu , 63Cu . Nguyên tử khối tầm của đồng là 63,54.
 • Câu nào là tại đây sai? 
 • Dãy nào là tiếp sau đây bao gồm những đồng vị của và một yếu tắc hóa học?
 • Hạt nhân của vẹn toàn tử ({}_{29}^{65}Cu) có số nơtron là: 
 • Một đồng vị của vẹn toàn tử photpho là ({}_{15}^{32}P). Nguyên tử này còn có số electron là: 
 • Hạt nhân của vẹn toàn tử nào là đem số phân tử nơtron là 28? 
 • Electron nằm trong lớp nào là tại đây links với phân tử nhân nghiêm ngặt nhất
 • Một vẹn toàn tử Y đem tổng số electron ở phân lớp p là 11.
 • Tổng số phân tử proton, nơtron, electron nhập vẹn toàn tử ({}_{35}^{80})Br là 
 • Nguyên tử yếu tắc M đem tổng số electron và proton là 22. Cấu hình electron vẹn toàn tử yếu tắc M là 
 • Phân tử nào là tại đây đem tổng số electron rộng lớn nhất? (cho ZAl = 13, ZO = 8, ZS = 16, ZNa = 11, ZFe = 26) 
 • Hạt nhân của vẹn toàn tử yếu tắc X đem 19 proton, của vẹn toàn tử yếu tắc Y đem 17 proton.
 • Electron ở đầu cuối phân bổ nhập vẹn toàn tử  X là 3d8. Số electron phần bên ngoài nằm trong của X là 
 • Cấu hình electron đích của 26 Fe3+ là 
 • Cấu hình e phần bên ngoài nằm trong của ion X2+ là 3s23p63d6. Cấu hình e của X là 
 • Nguyên tố Cu đem Z = 29, thông số kỹ thuật electron của ion Cu2+ là 
 • Nguyên tử yếu tắc X đem tổng số electron trong số phân lớp p là 11.
 • Số hiệu vẹn toàn tử của yếu tắc photpho là 15. Nguyên tử photpho đem số electron ở phần bên ngoài nằm trong là 
 • Nguyên tử X đem electron ở đầu cuối phân bổ nhập phân lớp 3d và thực hiện cho tới phân lớp d đem toàn bộ là 7 electron.

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10

YOMEDIA