các bước lập bản vẽ chi tiết theo trình tự nào

 • Câu hỏi:

  Các bước nhằm lập phiên bản vẽ cụ thể theo đòi trình tự động nào là trong những trình tự động sau đây?

  • A. Vẽ lờ mờ – Ghi phần chữ  – Thầy trí những hình màn trình diễn và khuông thương hiệu – Tô đậm
  • B. Bố trí những hình màn trình diễn và khuông thương hiệu – Vẽ lờ mờ –  Ghi phần chữ – Tô đậm
  • C. Vẽ lờ mờ – Thầy trí những hình màn trình diễn và khuông thương hiệu – Ghi phần chữ – Tô đậm
  • D. Bố trí những hình màn trình diễn và khuông tên  – Vẽ lờ mờ –  Tô đậm – Ghi phần chữ

  Lời giải tham ô khảo:

  Bạn đang xem: các bước lập bản vẽ chi tiết theo trình tự nào

  Đáp án đúng: D

Mã câu hỏi: 8814

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: trong bảng tuần hoàn mg là kim loại thuộc nhóm

Môn học: Công nghệ

Câu chất vấn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: những câu đố hack não

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

 • Các bước nhằm lập phiên bản vẽ cụ thể theo đòi trình tự động nào là trong những trình tự động sau đây?
 • Trong những hình sau đây, hình nào là ghi độ dài rộng đúng? 
 • Trong khuông thương hiệu ghi độ dài rộng nào là đúng?
 • Khi xây cất hình chiếu trục đo người tao lựa chọn phương chiếu l như vậy nào?
 • Cho vật thể như hình sau đây. Hãy xác đánh giá chiếu cạnh chính của vật thể trong những hình sau: