bài tập quy tắc đếm

Tài liệu bao gồm 40 trang, bao hàm kỹ năng và kiến thức trọng tâm, khối hệ thống ví dụ minh họa và bài xích tập luyện trắc nghiệm tự động luyện chủ thể những dạng Việc điểm, với đáp án và câu nói. giải chi tiết; canh ty học viên lớp 11 xem thêm lúc học công tác Đại số và Giải tích 11 chương 2.

DẠNG 1: BÀI TOÁN ĐẾM SỐ CÓ YẾU TỐ CHIA HẾT.
Một số tín hiệu phân chia không còn cần thiết lưu ý:
+ Số n phân chia không còn mang đến 2 Khi chữ số tận nằm trong của chính nó là 0, 2, 4, 6, 8. Ví dụ: 24; 508 ….
+ Số n phân chia không còn mang đến 3 Khi tổng những chữ số của chính nó phân chia không còn mang đến 3. Ví dụ: 126; 540 ….
+ Số n phân chia không còn mang đến 4 Khi 2 chữ số tận nằm trong của chính nó nên phân chia không còn mang đến 4. Ví dụ: 116; 544 ….
+ Số n phân chia không còn mang đến 5 Khi chữ số tận nằm trong của chính nó là 0 hoặc 5. Ví dụ: 80, 205 ….
+ Số n phân chia không còn mang đến 6 Khi nó bên cạnh đó phân chia không còn mang đến 2 và 3.
+ Số n phân chia không còn mang đến 8 Khi 3 chữ số sau cùng của chính nó nên phân chia không còn mang đến 8.
+ Số n phân chia không còn mang đến 9 Khi tổng những chữ số của chính nó phân chia không còn mang đến 9.
+ Số n phân chia không còn mang đến 10 Khi chữ số tận nằm trong của chính nó là 0.
+ Số n phân chia không còn mang đến 12 Khi nó bên cạnh đó phân chia không còn mang đến 3 và 4.
+ Số n phân chia không còn mang đến 15 Khi nó bên cạnh đó phân chia không còn mang đến 3 và 5.
+ Số n phân chia không còn mang đến đôi mươi Khi nhị chữ số tận nằm trong của chính nó là 00; 20; 40; 60 và 80
+ Số n phân chia không còn mang đến 25 Khi nhị chữ số tận nằm trong của chính nó là 25; 50; 75; và 00.
DẠNG 2: BÀI TOÁN ĐẾM SỐ CÓ RÀNG BUỘC LỚN BÉ, SỐ LẦN XUẤT HIỆN CHỮ SỐ.
DẠNG 3: BÀI TOÁN CHỌN NGƯỜI VÀ ĐỒ VẬT.
DẠNG 4: BÀI TOÁN ĐẾM CÓ YẾU TỐ HÌNH HỌC.
Một số thành phẩm cần thiết cần thiết lưu ý:
1. Với n điểm mang đến trước vô bại không tồn tại 3 điểm nào là trực tiếp sản phẩm thì số đường thẳng liền mạch được dẫn đến là 2Cn, số véc tơ với điểm đầu và điểm cuối lấy kể từ n đỉnh là 2An.
2. Cho nhiều giác lồi n cạnh, số đàng chéo cánh của nhiều giác là 2 C n n.
3. Cho nhiều giác lồi n cạnh, xét những tam giác với 3 đỉnh là 3 đỉnh của nhiều giác, Khi đó: Số tam giác với đích thị 1 cạnh cộng đồng với khá nhiều giác là n n 4; Số tam giác với đích thị 2 cạnh cộng đồng với khá nhiều giác là n; Số tam giác không tồn tại cạnh cộng đồng với khá nhiều giác là 3 4 C n n n n.
4. Cho nhiều giác đều phải sở hữu 2n cạnh, số những tam giác vuông với 3 đỉnh là những đỉnh của nhiều giác n n 2 2.
5. Cho nhiều giác đều phải sở hữu n cạnh, số tam giác nhọn được tạo ra trở thành kể từ 3 vô n đỉnh của nhiều giác là 3 Cn (số tam giác tù + số tam giác vuông).
6. Cho nhiều giác đều phải sở hữu n cạnh, số tam giác tù với 3 đỉnh là những đỉnh của nhiều giác được xem vì chưng công thức: Nếu n chẵn 2 2 2 n n C; Nếu n lẻ 2 1 2 n n C.
7. Cho nhiều giác lồi n cạnh, xét những tứ giác với 4 đỉnh là những đỉnh của nhiều giác, Khi đó: Số tứ giác với đích thị 1 cạnh cộng đồng với khá nhiều giác là 2 4 5 n n C n A; Số tứ giác với đích thị 2 cạnh cộng đồng với khá nhiều giác là 5 5 2 n n n n B; Số tứ giác với đích thị 3 cạnh cộng đồng với khá nhiều giác là n C; Số tứ giác không tồn tại cạnh cộng đồng với khá nhiều giác là 4 C A B C n.
8. Cho nhiều giác đều phải sở hữu 2n đỉnh. Số tứ giác với 4 đỉnh là 4 đỉnh của nhiều giác và tạo ra trở thành HÌNH CHỮ NHẬT là 2 Cn.
9. Cho nhiều giác đều phải sở hữu 4n đỉnh. Số tứ giác với 4 đỉnh là 4 đỉnh của nhiều giác và tạo ra trở thành HÌNH VUÔNG là n.

Bạn đang xem: bài tập quy tắc đếm

Xem thêm: số giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành

Ghi chú: Quý thầy, cô và độc giả rất có thể share tư liệu bên trên TOANMATH.com bằng phương pháp gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]