sóng trung tần ở máy thu thanh có trị số khoảng

hint-header

Cập nhật ngày: 03-11-2022

Bạn đang xem: sóng trung tần ở máy thu thanh có trị số khoảng


Chia sẻ bởi: Nguyễn Mạnh Huy


Sóng trung tần ở máy thu thanh sở hữu trị số khoảng:

Chủ đề liên quan

Khối này của sản phẩm tăng âm tiến hành trọng trách khuếch tán hiệu suất âm tần đầy đủ rộng lớn nhằm phân phát đi ra loa?

A

Khối mạch khuếch tán hiệu suất.

B

Khối mạch chi phí khuếch tán.

D

Khối mạch khuếch tán trung lừa lọc.

Cường phỏng tiếng động nhập máy tăng âm bởi mạch này quyết định:

D

Mạch khuếch tán hiệu suất.

Mạch này ko cần là mạch năng lượng điện tử điều khiển:

A

Báo hiệu và bảo đảm năng lượng điện áp.

D

Mạch khuếch tán hiệu suất.

Tín hiệu nhập và đi ra ở mạch khuếch tán hiệu suất ở máy tăng âm là:

Các mầu cơ bạn dạng nhập máy thu hình color là:

Chọn phương án sai trong những câu sau: Công dụng của mạch năng lượng điện tử điều khiển và tinh chỉnh là:

A

Điều khiển những thông số kỹ thuật của tranh bị.

B

Điều khiển những tranh bị gia dụng.

C

Điều khiển những trò nghịch tặc vui chơi giải trí.

Trong máy thu hình việc xử lý tiếng động, hình hình họa.

D

Tùy nằm trong nhập máy phân phát.

Các khối cơ bạn dạng của phần thu nhập khối hệ thống vấn đề và viễn thông gồm:

Chức năng của lưới năng lượng điện vương quốc là gì?

A

Truyền vận chuyển năng lượng điện năng kể từ những nhà máy sản xuất năng lượng điện, cho tới lưới năng lượng điện.

B

Truyền vận chuyển năng lượng điện năng kể từ những nhà máy sản xuất năng lượng điện, cho tới những điểm dung nạp.

C

Truyền vận chuyển năng lượng điện năng kể từ những nhà máy sản xuất năng lượng điện, cho tới những trạm đổi thay áp.

D

Truyền vận chuyển năng lượng điện năng kể từ những nhà máy sản xuất năng lượng điện, cho tới những trạm đóng góp hạn chế.

Chọn câu sai:

A

Nối tam giác, nối hình sao.

B

Nối hình sao , nối tam giác .

C

Nối tam giác , nhập cơ hội giắt hình sao .

D

Nối hình sao , nối tam giác.

Lưới năng lượng điện vương quốc là 1 trong những tập kết gồm:

A

Đường chạc dẫn năng lượng điện và những hộ dung nạp.

B

Đường chạc dẫn năng lượng điện và những trạm đóng góp, hạn chế.

C

Đường chạc dẫn năng lượng điện và những trạm đổi thay áp.

Xem thêm: trường đại học kỹ thuật công nghiệp

D

Đường chạc dẫn năng lượng điện và những trạm năng lượng điện.

Việc đấu sao hoặc tam giác của vận chuyển phụ vương trộn tùy theo :

B

Điện áp của mối cung cấp và vận chuyển.

Trong máy phân phát năng lượng điện xoay chiều 3 trộn, phụ vương suất năng lượng điện động nhập phụ vương cuộn dây :

A

Cùng biên phỏng, nằm trong tần số, tuy nhiên không giống nhau về trộn.

B

Cùng tần số, nằm trong trộn tuy nhiên không giống nhau về biên phỏng.

C

Cùng biên phỏng, nằm trong tần số và nằm trong trộn.

D

Cùng biên phỏng, nằm trong trộn tuy nhiên không giống nhau về tần số.

Hệ thống năng lượng điện vương quốc gồm:

A

Nguồn năng lượng điện, những trạm đổi thay áp và những hộ dung nạp.

B

Nguồn năng lượng điện, lối chạc và những hộ dung nạp.

C

Nguồn năng lượng điện, lưới năng lượng điện và những hộ dung nạp.

D

Nguồn năng lượng điện, những trạm đóng góp hạn chế và những hộ tiêu xài thụ

Khi vận chuyển nối sao sở hữu chạc trung tính, nếu như một chạc trộn bị đứt thì năng lượng điện áp để trên vận chuyển của 2 trộn còn lại

Nếu vận chuyển nối tam giác giắt nhập mối cung cấp nối hình sao 4 chạc thì dùng:

Nếu vận chuyển phụ vương trộn đối xứng, khi nối hình sao thì:

A

Id = Ip.

C

.

D

và Ud = Up.

Nếu vận chuyển phụ vương trộn đối xứng, khi nối hình tam giác thì:

A

Id = Ip

C

D

và Ud = Up

Mắc 6 đèn điện sở hữu U = 110V nhập mạch năng lượng điện 3 trộn 3 chạc với Ud = 380V, cơ hội giắt này bên dưới đó là đúng:

A

Mắc tuy nhiên song 2 bóng trở thành một cụm, những cụm nối hình tam giác

B

Mắc tuy nhiên song 2 bóng trở thành một cụm, những cụm nối hình sao

C

Mắc tiếp nối nhau 2 bóng trở thành một cụm, những cụm nối hình tam giác

D

Mắc tiếp nối nhau 2 bóng trở thành một cụm, những cụm nối hình sao

Hộp đấu chạc bên trên vỏ mô tơ năng lượng điện xoay chiều phụ vương trộn sở hữu 6 cọc đấu chạc nhằm mục tiêu thuận tiện mang đến việc:

A

Thay thay đổi cơ hội đấu chạc theo gót năng lượng điện áp của lưới năng lượng điện.

B

Thay thay đổi cơ hội đấu chạc theo gót kết cấu của mô tơ.

D

Cả phụ vương phương án sót lại đều chính.