ở đậu hà lan gen a quy định hạt vàng

Câu hỏi:

06/02/2020 10,965

Bạn đang xem: ở đậu hà lan gen a quy định hạt vàng

Ở đậu Hà Lan ren A quy tấp tểnh phân tử vàng trội trọn vẹn ren a quy tấp tểnh phân tử xanh rì. Gen B quy tấp tểnh phân tử nhẵn trội trọn vẹn ren b quy tấp tểnh phân tử nhăn. Các ren này phân này phân li song lập. Phép lai nào là tại đây tiếp tục mang lại loại ren và loại hình nhiều nhất?

A. AaBb x AaBb

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án A

Ở đậu Hà Lan, ren A quy tấp tểnh phân tử vàng trội trọn vẹn ren a quy tấp tểnh phân tử xanh rì. Gen B quy tấp tểnh phân tử nhẵn trội trọn vẹn đối với ren b quy tấp tểnh phân tử nhăn.

Các ren phân li song lập cùng nhau. Phép lai đem loại ren và loại hình tối đa là:

AaBb × AaBb : 9 loại ren, 4 loại hình

AABb × Aabb : 4 loại ren, 2 loại hình

Aabb × aaBb : 4 loại ren, 4 loại hình

AABB × AABb: 2 loại ren , 1 loại hình

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo lí thuyết, khung hình đem loại ren nào là tại đây tạo nên không nhiều loại phó tử nhất?

A. AaBbdd

B. AaBBdd

C. AABbDd

D. AaBbDd

Câu 2:

Cho biết từng tính trạng bởi một ren quy tấp tểnh, alen trội là trội trọn vẹn. Cho cây dị phù hợp về nhị cặp ren đem loại hình thân mật cao, hoa đỏ rực lai với cây đem thân mật cao, hoa white chiếm được F1 đem 4 loại loại hình, vô cơ cây thân mật thấp, hoa white cướp tỉ trọng 6%. Tần số thiến ren là

A. 40%

B. 12%

C. 20%

D. 24%

Câu 3:

Ở thỏ, một tế bào của khung hình đem loại ren AaXBXb hạn chế phân thông thường, tạo ra phó tử. Theo lí thuyết, đem từng nào tóm lại tại đây đúng?

I. Tạo đi ra 4 phó tử.

II. Tạo đi ra nhị loại phó tử với tỉ trọng cân nhau.

III. Tạo đi ra loại phó tử aXB với phần trăm là 1/4.

IV. Tạo đi ra loại phó tử đem alen B với phần trăm là 50%.

Xem thêm: cách mạng công nghiệp lần 3

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

Câu 4:

Phép lai thân mật 2 khung hình dị phù hợp về 2 cặp ren (Aa, Bb) phân ly song lập rất có thể mang lại số loại loại hình ở đời con cái là:

A. 2 hoặc 3 hoặc 4 hoặc 7 hoặc 9

B. 2 hoặc 3 hoặc 4 hoặc 6 hoặc 8 hoặc 9 hoặc 10.

C. 2 hoặc 3 hoặc 4 hoặc 6 hoặc 8 hoặc 9

D. 2 hoặc 3 hoặc 4 hoặc 5 hoặc 6 hoặc 9.

Câu 5:

Theo lý thuyết, những tế bào sinh dục chín đem loại ren AABbdd hạn chế phân tạo nên loại phó tử Abd cướp tỷ trọng là

A. 15%.

B. 25%

C. 50%.

D. 12,5%

Câu 6:

Ở loài chuột, xét một ren đột phát triển thành lặn phía trên NST thông thường thực hiện mang lại thể đột phát triển thành bị bị tiêu diệt ngay trong lúc mới mẻ sinh. Một đàn loài chuột phụ huynh bao gồm 200 con cái (ở từng loại ren, số thành viên đực ngay số thành viên cái) Khi ngẫu phối vẫn sinh được F1 bao gồm 1500 loài chuột con cái, vô cơ đem 15 con cái đem loại hình đột phát triển thành và bị bị tiêu diệt khi mới mẻ sinh. tường rằng quy trình hạn chế phân xẩy ra thông thường, mức độ sinh sống và tài năng thụ tinh ranh của những loại phó tử là tương tự nhau. Theo lí thuyết, đem từng nào tuyên bố tại đây đúng?

I. Trong số 200 loài chuột phụ huynh thưa bên trên, đem 40 thành viên đem loại ren dị phù hợp.

II. Cho F1 ngẫu phối chiếm được F2 thì tần số alen và bộ phận loại ren của F1 và F2 là tương đương nhau.

III. Tại F1 đem 1215 thành viên đem loại ren đồng phù hợp trội.

IV. Trong số thành viên cứng cáp F1, số thành viên dị phù hợp tử nhập cuộc vô sinh đẻ cướp tỉ trọng 18%.

A. 3

B. 1

C. 2

D. 4

Xem thêm: áo em trắng quá nhìn không ra