người nào có vai trò khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu

hint-header

Cập nhật ngày: 01-05-2022

Bạn đang xem: người nào có vai trò khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu


Chia sẻ bởi: Triệu văn đại


Người nào là sở hữu tầm quan trọng khai quật vấn đề kể từ CSDL?

C

Người phân phối phần mềmứng dụng

Chủ đề liên quan

Cơ sở dạy dỗ thông thường quản lý và vận hành những vấn đề nào là bên dưới đây?

A

tin tức khách hàng cho tới thăm hỏi, tư liệu và sinh hoạt phó lưu

B

tin tức những cuộc gọi, thương hiệu và số Smartphone khách hàng cho tới thực hiện việc

C

tin tức người học tập, môn học tập, thành phẩm học tập tập

D

tin tức những chuyến cất cánh, vé máy cất cánh và lịch cất cánh của cán cỗ lên đường công tác

Thao thác nào là tại đây tiến hành việc làm update tài liệu mang lại bảng của CSDL?

A

Sắp xếp tài liệu nhập bảng.

B

Một trong số thao tác: thêm thắt phiên bản ghi mới mẻ, sửa đổi, xóa phiên bản ghi.

C

Thay thay đổi cấu hình của bảng.

D

Thay thay đổi cơ hội hiển thị tài liệu nhập bảng.

Trong những tài liệu tại đây, đâu là một trong CSDL?

A

Một bảng điểm của học viên

Dữ liệu nào là tại đây KHÔNG là một trong CSDL của một đội chức?

Chọn đối tượng người tiêu dùng nhập “Quản lý khách hàng sạn”?

Chọn đối tượng người tiêu dùng nhập “Quản lý Gara oto”?

Chọn đối tượng người tiêu dùng nhập “Quản lý gửi vạc bưu phẩm”?

Chọn đối tượng người tiêu dùng nhập “Quản lý thư viện”?

STT - HoTen - NgSinh - GioiTinh - DiaChi - Toan - Ly - Hoa - Tin. Chọn việc làm ứng Lúc sắp xếp hồ sơ lớp cột HoTen theo đuổi thứ tự a, b, c?

STT - HoTen - NgSinh - GioiTinh - DiaChi - Toan - Ly - Hoa - Tin. Chọn việc làm ứng Lúc tìm những học sinh là phái mạnh ở tp HCM?

STT - HoTen - NgSinh - GioiTinh - DiaChi - Toan - Ly - Hoa - Tin. Chọn việc làm ứng Lúc điểm Tin của học sinh A sửa lại là 9.0?

STT - HoTen - NgSinh - GioiTinh - DiaChi - Toan - Ly - Hoa - Tin. Chọn việc làm ứng Lúc thêm thắt một hóc sinh mới vào danh sách lớp?

STT - HoTen - NgSinh - GioiTinh - DiaChi - Toan - Ly - Hoa - Tin. Chọn việc làm ứng Lúc xóa một học sinh rút hồ sơ?

STT - HoTen - NgSinh - GioiTinh - DiaChi - Toan - Ly - Hoa - Tin. Chọn việc làm ứng Lúc tính điểm trung bình của các môn học của từng học sinh?

STT - HoTen - NgSinh - GioiTinh - DiaChi - Toan - Ly - Hoa - Tin. Chọn việc làm ứng trong khi in ấn đi ra danh sách học sinh tuyệt của lớp?

Cập nhật làm hồ sơ rất có thể bao gồm những việc làm nào là bên dưới đây?

Có bao nhiêu việc làm thông thường bắt gặp Lúc xử lí vấn đề của một đội chức?

Thu thập vấn đề và tàng trữ là việc làm nào là bên dưới đây?

Hệ quản ngại trị CSDL là:

A

Phần mượt cung ứng môi trường thiên nhiên sẽ tạo lập, tàng trữ, khai quật vấn đề của CSDL

B

Dữ liệu của tổ chức triển khai được tàng trữ bên trên những vũ khí nhớ

C

Phần mượt cung ứng môi trường thiên nhiên nhằm biên soạn thảo văn bản

D

Dữ liệu của đơn vị cần thiết quản ngại lý

Hệ hạ tầng tài liệu KHÔNG bao gồm:

C

Xem thêm: trung tuyến tam giác vuông cân

Các ứng dụng phần mềm khai quật CSDL

D

Các vũ khí vật lý: ổ đĩa, PC, mạng,....