if parents bring up a child

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer for each of the questions.

If parents bring up a child with the sole aim of turning the child into a genius, they will cause a disaster. According vĩ đại several leading educational psychologists, this is one the biggest mistakes, which ambitious parents make. Generally, the child will be only too aware of what his parents expect, and will fail. Unrealistic parental expectations can cause great damage vĩ đại children.
However, if parents are not too unrealistic about what they expect their children vĩ đại bởi, but ambitious in a sensible way, the child may succeed in doing very well – especially if the parents are very supportive of their child.
Michael Collins is very lucky. He is crazy about music, and his parents help him a lot by taking him vĩ đại concerts and arranging private piano and violin lessons for him.

Bạn đang xem: if parents bring up a child

They

even drive him 50 kilometers twice a week for violin lessons. Michael’s mother knows very little about music, but his father plays the trumpet in a large orchestra. However, he never makes Michael enter music competitions if he is unwilling.
Winston Smith, Michael’s friend, however, is not so sánh lucky. Both his parents are successful musicians, and they phối too high a standard for Winston. They want their son vĩ đại be successful as they are and so sánh they enter him for every piano competition held. They are very unhappy when he does not win. Winston is always afraid that he will disappoint his parents and now he always seems quiet and unhappy.

One of the serious mistakes parents can make is vĩ đại ______.

A. push their child into trying too much

B. help their child vĩ đại become a genius.

C. make their child become a musician.

D. neglect their child’s education.

Đáp án B

A.Bắt con cái của mình rất cần được nỗ lực thật nhiều.
B.Hướng con cái của mình trở nên một tài năng thiên bẩm.
C.Hướng con cái của mình trở nên một nhạc sĩ.
D.Phớt lờ yếu tố dạy dỗ cho tới con cái của mình.
Giải thích:
Ngay kể từ câu thứ nhất đoạn một quãng trích đang được cho tới tao thấy đáp án: “If parents bring up a child with the sole aim of turning a child into a genius, they will cause a disaster”

: Parents’ ambition for their children is not wrong if they ______.

A. force their children into achieving success

B. themselves have been very successful

C. understand and help their children sensibly

D. arrange private lessons for their children

Đáp án C

A.Bắt những đứa trẻ con của mình nên nỗ lực nhằm đạt được thành công xuất sắc.
B.Bản kêu ca chúng ta đang được trở thành từng cực kỳ thành công xuất sắc.
C.Hiểu và giúp sức những đứa trẻ con của mình một cơ hội phải chăng.
D.Sắp xếp những bài học kinh nghiệm cá thể cho tới những đứa trẻ con của mình.
Giải thích: Trong tư đáp án thì đáp án C là đáp án tương thích nhất, vì thế này là phương án thiên về cách thức tích cực kỳ nhằm dạy dỗ con cháu một cơ hội phải chăng.

Who have criticized the methods of some ambitious parents?

A. Successful musicians.

B. Unrealistic parents.

C. Their children.

D. Educational psychologists.

Đáp án D

A.Những nhạc sỹ thành công.
B.Những vị cha mẹ phi thực tiễn.
C.Những người con của mình.
D.Những mái ấm tâm lí học tập dạy dỗ.
Giải thích: Theo loại 2 đoạn 1 đem ghi chép “According vĩ đại the educational psychologists……..”.

Michael Collins is fortunate in that ______.

A. his father is a musician

B. his parents are quite rich

C. his mother knows little about music

D. his parents help him in a sensible way

Đáp án D

A.Cha của anh ấy ấy là một trong những nhạc sĩ.
B.Thầy u anh ấy không ít.
C.Mẹ của anh ấy ấy biết không nhiều về music.
D.Thầy u của anh ấy ấy giúp sức anh ấy bởi một cơ hội phải chăng.
Giải thích: Ý chủ yếu nhằm vấn đáp thắc mắc bên trên được lý giải bên trên loại 1 loại 2 đoạn 3.

The phrase “crazy about” in the passage mostly means ______.

A. “surprised at”

B. “extremely interested in”

C. “completely unaware of”

D. “confused about”

Đáp án B

Xem thêm: tứ giác đều là hình gì

A.Ngạc nhiên về loại gì
B.Rất hào hứng với đồ vật gi.
C.Hoàn toàn không sở hữu và nhận thức được điều gì cơ.
D.Cảm thấy hoảng loạn về yếu tố gì cơ.
Giải thích:
Ở trên đây vô văn cảnh của đoạn văn này thì “crazy about” được hiểu là thực sự cực kỳ yêu thích về yếu tố gì cơ, “crazy about” ở trên đây nằm trong nghĩa với “extremely interested in”

Winston’s parents push their son so sánh much and he ______.

A. has won a lot of piano competitions

B. cannot learn much music from them

C. has become a good musician

D. is afraid vĩ đại disappoint them

Đáp án D

A.Đã từng dành riêng thắng lợi bên trên thật nhiều cuộc ganh đua về đàn pinao
B.Không thể học tập nhiều về music kể từ cha mẹ của anh ấy ấy.
C.Đã từng là một trong những nhạc sĩ xuất sắc.
D.Sợ nên thực hiện cha mẹ của anh ấy ấy tuyệt vọng.
Giải thích: Câu văn sau lý giải cho việc lựa lựa chọn đáp án D :” Winston is always afraid that he will disappoint his parents and now he always seems quiet and unhappy.”

The word “They” in the passage refers vĩ đại ______.

A. concerts

B. violin lessons

C. parents in general

D. Michael’s parents

Đáp án D

A.Những buổi hòa nhạc.
B.Những lớp học tập Vionlin.
C.Các bậc phụ vương u phát biểu cộng đồng.
D.Thầy u của Michael.
Giải thích: Từ “they” là đại kể từ nhân xưng dùng để làm thay cho thế cho tới mái ấm ngữ trước nó. ở trên đây mái ấm ngữ đấy là Michael’s parents.

All of the following people are musical EXCEPT ______.

A. Winston’s father

B. Winston’s mother

C. Michael’s father

D. Michael’s mother

Đáp án D

A.Thầy của Winston
B.Mẹ của Winston.
C.Cha của Michael.
D.Mẹ của Michael
Giải thích: Tại đoạn 3, tao thấy người sáng tác nhắc đến u của Michael qua quýt câu nói:”Michael’s mother knows very little about music……..”

The word “unwilling” in the passage mostly means ______.

A. “getting ready vĩ đại bởi something”

B. “eager vĩ đại bởi something”

C. “not objecting vĩ đại doing anything”

D. “not wanting vĩ đại bởi something”

Đáp án D

A.Chuẩn bị sẵn quý phái nhằm làm cái gi cơ.
B.Thích thú Khi làm cái gi cơ.
C.Không kể từ chối thực hiện bất kì điều gì.
D.Không mong muốn thực hiện bất kì điều gì.
Giải thích:”unwilling” tức thị ko sẵn lòng, ở trên đây nó đươc hiểu là không thích thực hiện bất kì điều gì “not wanting vĩ đại bởi anything”

The two examples given in the passage illustrate the principle that ______.

A. successful parents always have intelligent children

B. successful parents often have unsuccessful children

C. parents should let the child develop in the way he wants

Xem thêm: nàng dâu tinh quái tập 1

D. parents should spend more money on the child’s education.

Đáp án C

A.Những vị phụ vương u thành công luôn luôn trực tiếp sinh rời khỏi những người con mưu trí.
B.Những bậc phụ vương u thành công thông thường sinh rời khỏi những người con ko thành công.
C.Thầy u nên nhằm người con của tớ cải cách và phát triển theo dõi tuyến đường nhưng mà anh ấy/cô ấy mong muốn.
D.Thầy u nên để nhiều chi phí trong các công việc dạy dỗ của một đứa trẻ con. Giải thích:
Ý chủ yếu của toàn bài bác được thể hiện nay ở nhì đoạn văn đầu của toàn bài bác và được đối chiếu cực kỳ ví dụ qua quýt nhì ví dụ của đoạn văn.