hỗn hợp x gồm axit panmitic axit stearic và triglixerit y

  1. VD) Hỗn ăn ý X bao gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit Y . Đốt cháy trọn vẹn m gam X nên dùng vừa phải đầy đủ 7,675 mol O 2 , nhận được H 2 O và 5,35 mol CO 2 . Mặt không giống, m gam X ứng dụng vừa phải đầy đủ với 0,3 mol NaOH nhập hỗn hợp, nhận được glixerol và hỗn hợp chỉ chứa chấp a gam lếu ăn ý muối bột natri panmitat, natri stearat. Giá trị của a là

hint-header

VD) Hỗn ăn ý X bao gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit Y . Đốt cháy trọn vẹn m gam X nên dùng vừa phải đầy đủ 7,675 mol O 2 , nhận được H 2 O và 5,35 mol CO 2 . Mặt không giống, m gam X ứng dụng vừa phải đầy đủ với 0,3 mol NaOH nhập hỗn hợp, nhận được glixerol và hỗn hợp chỉ chứa chấp a gam lếu ăn ý muối bột natri panmitat, natri stearat. Giá trị của a là

Cập nhật ngày: 26-12-2022


Chia sẻ bởi: Ngyễn chỉ bảo Minh


VD) Hỗn ăn ý X bao gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit Y. Đốt cháy trọn vẹn m gam X nên dùng vừa phải đầy đủ 7,675 mol O2, nhận được H2O và 5,35 mol CO2. Mặt không giống, m gam X ứng dụng vừa phải đầy đủ với 0,3 mol NaOH nhập hỗn hợp, nhận được glixerol và hỗn hợp chỉ chứa chấp a gam lếu ăn ý muối bột natri panmitat, natri stearat. Giá trị của a là

Chủ đề liên quan

VD) Cho những tuyên bố sau:
(a) Sục khí NH3 cho tới dư nhập hỗn hợp AlCl3, nhận được kết tủa Trắng.
(b) Cho hỗn hợp Ba(OH)2 dư nhập hỗn hợp Al2(SO4)3, sau phản xạ nhận được kết tủa Trắng.
(c) Tất cả những phản xạ chất hóa học đem sắt kẽm kim loại nhập cuộc đều là phản xạ lão hóa khử.
(d) Vàng là sắt kẽm kim loại mềm nhất, Ag là sắt kẽm kim loại dẫn năng lượng điện cực tốt.
(e) Điện phân hỗn hợp NaCl (điện cực kỳ trơ, màng ngăn xốp) nhận được khí Cl2 ở anot.
Số tuyên bố đúng

VD) Cho những phản xạ xẩy ra theo đòi sơ vật sau: 
2X1 + 2H2O 2X2 + X3↑+ H2
X2 + Y1 → X4 + Y2 + H2O
2X2 + Y1 → X5 + Y2 + 2H2O
Đốt cháy X2 bên trên ngọn lửa đèn khí ko màu sắc thấy xuất hiện nay ngọn lửa gold color tươi tắn. X5 là hóa học này sau đây ?

VD) Cho những tuyên bố sau:
(a) Thủy phân trọn vẹn vinyl axetat bởi vì NaOH nhận được natri axetat và andehit fomic.
(b) Polietilen được pha trộn bởi vì phản xạ trùng dừng.
(c) Tại ĐK thông thường anilin là hóa học khí.
(d) Tinh bột nằm trong loại polisaccarit.
(e) Tại ĐK tương thích triolein nhập cuộc phản xạ nằm trong ăn ý H2.
Số tuyên bố đúng

VD) Tiến hành thực nghiệm theo đòi công việc sau:
- Cách 1: Lấy nhập ống thử loại nhất 0,5 ml hỗn hợp HNO3 quánh (68%) và ống thử loại nhì 0,5 ml hỗn hợp HNO3 15%.
- Cách 2: Cho vào cụ thể từng ống thử một miếng nhỏ đồng sắt kẽm kim loại. Nút những ống thử bởi vì bông tẩm hỗn hợp NaOH. Đun nhẹ nhõm ống thử loại nhì.
Cho những tuyên bố sau:
(1) Tại nhì ống thử, miếng đồng tan dần dần, hỗn hợp trả sang trọng greed color.
(2) Tại ống thử loại nhất, đem khí gray clolor đỏ au bay thoát khỏi hỗn hợp.
(3) Tại ống thử loại nhì, thấy đem khí ko màu sắc, ko hóa nâu bay thoát khỏi hỗn hợp.
(4) Bông tẩm hỗn hợp NaOH có công dụng giới hạn khí độc NO2 bay thoát khỏi ống thử.
(5) cũng có thể thay cho bông tẩm hỗn hợp NaOH bởi vì bông tẩm hỗn hợp NaCl.
Số tuyên bố đúng

NB) Chất này sau đấy là muối bột axit?

NB) Amin này tại đây tồn bên trên ở tình trạng khí ở ĐK thường ?

NB) Oxit này tại đây phản xạ với H2O ở ĐK thường?

NB) Để nhận xét phỏng đủ dinh dưỡng của phân kali người đi ra phụ thuộc dung lượng tỷ lệ của X nhập phân tử. X

NB) Polime X là hóa học rắn nhập trong cả, cho tới độ sáng truyền qua loa chất lượng nên được sử dụng sản xuất thủy tinh nghịch cơ học plexiglas. Monome tạo ra trở nên X là :

Xem thêm: trường đại học công nghệ và quản lý hữu nghị

NB) Tại tình trạng cơ phiên bản, thông số kỹ thuật electron của nguyên vẹn tử Mg (Z = 12) là

NB) Số nguyên vẹn tử H đem nhập phân tử vinyl axetat là

NB) Tiến hành phản xạ khử oxit X trở nên sắt kẽm kim loại bởi vì khí H2 (dư) theo đòi sơ vật hình vẽ:

Oxit X

NB) Kim loại phản xạ được với hỗn hợp FeSO4

NB) Cho mẩu natri nhập ống thử chứa chấp ancol etylic thấy đem khí X bay đi ra, khí X

NB) Cho những kim loại : Al, Cu, Au, Ag. Kim loại mềm nhất trong số sắt kẽm kim loại này là 

NB) Kim loại Fe phản xạ với hỗn hợp này tại đây tạo ra trở nên muối bột Fe (III)?

A

Dung dịch H2SO4 (loãng dư) .

C

Dung dịch HNO3 (loãng, dư) .

NB) Trộn bột sắt kẽm kim loại X với bột Fe oxit (gọi là lếu ăn ý tecmit) nhằm tiến hành phản xạ sức nóng nhôm dùng làm hàn đàng ray tào hỏa. Kim loại X là?

Xem thêm: 5 lần đổi tên của đảng cộng sản việt nam

NB) Tên ăn ý hóa học đem công thức kết cấu (C17H35COO)3C3H5

NB) Chất này tại đây không đem phản xạ thủy phân ?

NB) Trong ĐK thông thường, X là hóa học rắn, dạng sợi white color. Phân tử X đem cấu hình mạch ko phân nhánh, ko xoắn. Thủy phân X nhập môi trường thiên nhiên axit, nhận được glucozơ.Tên gọi của X