hình học không gian lớp 11

Tài liệu bao gồm 255 trang, phân dạng và chỉ dẫn giải bài bác tập luyện những thường xuyên đề: đại cương hình học tập không khí, mối liên hệ tuy vậy tuy vậy, mối liên hệ vuông góc vô ko gian; chung học viên lớp 11 tìm hiểu thêm khi tham gia học công tác Hình học tập 11 chương 2 (đường trực tiếp và mặt mũi bằng phẳng vô không khí, mối liên hệ tuy vậy song) và Hình học tập 11 chương 3 (vector vô không khí, mối liên hệ vuông góc); tư liệu cũng phù phù hợp với những em học viên lớp 12 bị “mất gốc” hoặc ham muốn ôn tập luyện lại kỹ năng và kiến thức về hình học tập không khí vô công tác Toán 11.

1 ĐẠI CƯƠNG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Bài tập luyện tập luyện.
Dạng 0.1. Tìm uỷ thác tuyến của nhì mặt mũi bằng phẳng.
Dạng 0.2. Tìm tiết diện của hình (H) Khi tách vì chưng mặt mũi bằng phẳng (P).
Dạng 0.3. Tìm uỷ thác điểm của đường thẳng liền mạch và mặt mũi bằng phẳng.
Dạng 0.4. Tìm tiết diện của hình (H) Khi tách vì chưng mặt mũi bằng phẳng (P).
Dạng 0.5. Chứng minh tía điểm trực tiếp mặt hàng, tía đường thẳng liền mạch đồng qui, minh chứng một điểm nằm trong một đường thẳng liền mạch cố định và thắt chặt.

Bạn đang xem: hình học không gian lớp 11

2 QUAN HỆ SONG SONG.
1 HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU VÀ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.
A Tóm tắt lý thuyết.
2 ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MẶT PHẲNG.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Bài tập luyện tập luyện.
Dạng 2.1. Chứng minh đường thẳng liền mạch tuy vậy song với đường thẳng liền mạch, đường thẳng liền mạch tuy vậy song với mặt mũi bằng phẳng.
Dạng 2.2. Thiết diện của hình chóp bị tách vì chưng mặt mũi bằng phẳng (α) và tuy vậy song với cùng 1 đường thẳng liền mạch cho tới trước. Tính diện tích S tiết diện.
3 HAI MẶT PHẲNG THẲNG SONG SONG.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Bài tập luyện tập luyện.
4 KHỐI LĂNG TRỤ.
5 BÀI TẬP TỔNG HỢP CHƯƠNG II.

Xem thêm: xúng xính hay súng sính

3 QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN.
1 ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Bài tập luyện tập luyện.
2 HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Bài tập luyện tập luyện.
Dạng 2.1. Chứng minh nhì mặt mũi bằng phẳng vuông góc.
3 GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Bài tập luyện tập luyện.
Dạng 3.1. Tính góc thân ái hai tuyến phố trực tiếp.
4 GÓC GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG.
A Góc thân ái hai tuyến phố trực tiếp.
B Bài tập luyện tập luyện.
Dạng 4.1. Tính góc thân ái hai tuyến phố trực tiếp.
C Góc thân ái đường thẳng liền mạch và mặt mũi bằng phẳng.
Dạng 4.2. Xác toan và tính góc thân ái đường thẳng liền mạch và mặt mũi bằng phẳng.
D Bài tập luyện tập luyện.
E Góc thân ái nhì mặt mũi bằng phẳng.
Dạng 4.3. Tính góc thân ái nhì mặt mũi bằng phẳng.
F Bài tập luyện tập luyện.
5 KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM ĐẾN MẶT PHẲNG.
A Phương pháp giải toán.
B Bài tập luyện khuôn.
Dạng 5.1. Tính khoảng cách nhờ đặc thù của tứ diện vuông.
6 HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Bài tập luyện tập luyện.
Dạng 6.1. Tính khoảng cách thân ái hai tuyến phố trực tiếp chéo cánh nhau.
Dạng 6.2. Xác toan đàng vuông góc công cộng.

Ghi chú: Quý thầy, cô và độc giả hoàn toàn có thể share tư liệu bên trên TOANMATH.com bằng phương pháp gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]