định luật hacđi vanbec phản ánh sự

Câu hỏi:

25/03/2023 12,356

Bạn đang xem: định luật hacđi vanbec phản ánh sự

A. tổn thất ổn định ấn định tần số kha khá của những alen nhập quần thể ngẫu phối.

B. tổn thất ổn định ấn định tần số những thể đồng thích hợp nhập quần thể ngẫu phối.

C. ổn định ấn định về tần số alen và bộ phận loại gen nhập quần thể ngẫu phối.

Đáp án chủ yếu xác

D. tổn thất thăng bằng bộ phận loại gen nhập quần thể ngẫu phối.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một quần phân mục với bộ phận loại gen lúc đầu 0,3AA. 0,45Aa: 0,25aa. Nếu loại trừ không còn group thành viên với loại gen aa, thì qua quýt giao hợp tình cờ, ở mới sau những thành viên với loại gen này xuất hiện nay quay về với tỉ trọng bao nhiêu?

A. 0,09   

B. 0,3

C. 0,16   

D. 0,4

Câu 2:

Ở người, bệnh dịch bạch tạng vì thế gen d tạo ra. Những người bạch tạng được gặp gỡ với tần số khoảng tầm 1/20000. Tỉ lệ tỷ lệ số đứa ở thể dị thích hợp Dd là bao nhiêu?   

A. Khoảng 2,5%  

B. Khoảng 1,25%    

C. Khoảng 0,6951%

D. Khoảng 1,4%.

Câu 3:

Trong một quần thể thăng bằng, người tao xác lập với đôi mươi,25% số thành viên với lông lâu năm và còn sót lại là lông cộc. sành A. lông cộc, a: lông lâu năm. Tỉ lệ A/a của quần thể bên trên là bao nhiêu?

A. 0,80

Xem thêm: việt nam có mấy miền

B. 1,25  

C. 1,22   

D. 0,85

Câu 4:

Trong một quần thể giao hợp nếu như một gen với 3 allele a1, a2, a3 thì sự giao hợp tự tại sẽ khởi tạo ra  

A. 8 loại tổng hợp gen.   

B. 6 loại tổng hợp gen.

C. 10 loại tổng hợp gen.  

D. 4 loại tổng hợp gen.

Câu 5:

Xét 2 alen W, w của một quần thể thăng bằng với tổng số 225 thành viên, nhập cơ số thành viên đồng thích hợp trội bộp chộp gấp đôi số thành viên dị thích hợp và bộp chộp 16 đợt số thành viên lặn. Số thành viên với loại gen dị thích hợp nhập quần thể là bao nhiêu?

A. 36 cá thể 

B. 144 thành viên. 

C. 18 cá thể 

D. 72 thành viên.

Câu 6:

Một quần thể ở tình trạng thăng bằng Hacđi-Vanbec với 2 alen D, d; nhập cơ số thành viên dd lúc lắc tỉ trọng 16%. Tần số kha khá của từng alen nhập quần thể là bao nhiêu?

A. D = 0,16; d = 0,84

B. D = 0,4; d = 0,6

C. D = 0,84; d = 0,16   

D. D = 0,6; d = 0,4

Xem thêm: continue to v hay ving