đề thì lớp 5 giaoductieuhoc
Bộ Đề đua Toán lớp 5 học tập kì 1 & học tập kì hai năm học tập 2023 - 2024 cơ phiên bản, nâng lên sở hữu đáp án được những Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tay nghề biên soạn và thuế tầm kể từ đề đua của những ngôi trường Tiểu học tập bên trên toàn nước. Hi vọng với cỗ đề đua Toán lớp 5 này sẽ hỗ trợ Thầy/Cô đạt thêm tư liệu chung học viên ôn luyện và đạt được điểm trên cao trong những bài bác đua môn Toán lớp 5. Sở đề đua Toán lớp 5 rất đầy đủ đề tham khảo unique đầu năm mới, đề đua thân mật kì, đề đua học tập kì 1, học tập kì 2, những phiếu bài bác tập dượt, đề đánh giá vào ngày cuối tuần. Mời quí Thầy/Cô và những em học viên tham ô khảo!

Bạn đang xem: đề thì lớp 5 giaoductieuhoc

Đề đua Toán lớp 5 năm 2024 (có đáp án)

Xem thử

TẠM NGỪNG BÁN - mua sắm đầy đủ cỗ 110 Đề đua Toán lớp 5 (cả năm) phiên bản word sở hữu điều giải chi tiết:

Đề đua Toán 5 Giữa kì 1

 • Đề đua Toán lớp 5 Giữa kì một năm 2024 sở hữu đáp án (15 đề)

 • Đề đua Toán lớp 5 Giữa kì 1 nâng lên năm 2024 sở hữu đáp án (5 đề)

 • Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 sở hữu đáp án năm 2024 (10 đề)
 • Bộ 25 Đề đua Toán lớp 5 Giữa học tập kì một năm 2024 chuyên chở nhiều nhất
 • Đề đua Toán lớp 5 Giữa học tập kì một năm 2024 sở hữu ma mãnh trận (25 đề)
 • Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 theo dõi Thông tư 22 sở hữu đáp án (5 đề)
 • Bộ 17 Đề đua Toán lớp 5 Giữa kì một năm 2024 theo dõi Thông tư 22 chuyên chở nhiều nhất
 • Bộ Đề đua Toán lớp 5 Giữa kì một năm 2024 (15 đề)

Đề đua Toán 5 Cuối Học kì 1

 • Đề đua Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2024 sở hữu đáp án (15 đề)

 • Đề đua Học kì 1 Toán lớp 5 nâng lên năm 2024 sở hữu đáp án (5 đề)

 • Đề đua Học kì 1 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (10 đề)
 • Bộ 10 đề đua Toán lớp 5 Học kì một năm 2024 chuyên chở nhiều nhất
 • Đề đua Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2024 sở hữu ma mãnh trận (10 đề)
 • Đề đua Học kì 1 Toán lớp 5 theo dõi Thông tư 22 sở hữu đáp án (5 đề)
 • Bộ 15 Đề đua Toán lớp 5 Học kì một năm 2024 theo dõi Thông tư 22 chuyên chở nhiều nhất
 • Đề đua Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2024 theo dõi Thông tư 22 tinh lọc (19 đề)
 • Bộ Đề đua Toán lớp 5 Học kì một năm 2024 (15 đề)

Đề đua Toán 5 Giữa kì 2

 • Đề đua Toán lớp 5 Giữa kì hai năm 2024 sở hữu đáp án (15 đề)

 • Đề đua Toán lớp 5 Giữa kì 2 nâng lên năm 2024 sở hữu đáp án (5 đề)

 • Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 theo dõi Thông tư 22 sở hữu đáp án (5 đề)
 • Bộ 15 Đề đua Toán lớp 5 Giữa kì hai năm 2024 theo dõi Thông tư 22 chuyên chở nhiều nhất
 • Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 năm 2024 theo dõi Thông tư 22 sở hữu ma mãnh trận (10 đề)
 • Bộ Đề đua Toán lớp 5 Giữa kì hai năm 2024 (15 đề)

Đề đua Toán 5 Cuối Học kì 2

 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 5 năm 2024 sở hữu đáp án (15 đề)

 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 5 nâng lên năm 2024 sở hữu đáp án (5 đề)

 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 5 theo dõi Thông tư 22 sở hữu đáp án (6 đề)
 • Bộ 15 Đề đua Toán lớp 5 Học kì hai năm 2024 theo dõi Thông tư 22 chuyên chở nhiều nhất
 • Bộ Đề đua Toán lớp 5 Học kì hai năm 2024 (15 đề)

Đề đua Toán 5 tổng hợp:

 • Bộ đề đua Toán lớp 5 theo dõi Thông tư 22
 • (mới) Bộ 60 Đề đua Toán lớp 5 năm 2024
 • Top 70 Đề đua Toán 5 Học kì một năm 2024 sở hữu đáp án

 • Top 40 Đề đua Toán 5 Học kì hai năm 2024 sở hữu đáp án

Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán 5 (có đáp án)

 • Top 52 Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 5 Học kì 1 sở hữu đáp án
 • Top 52 Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 5 Học kì 2 sở hữu đáp án

Ôn hè Toán lớp 5 lên 6

 • Ôn hè Toán lớp 5 lên lớp 6Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề tham khảo unique Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán lớp 5

Thời gian lận thực hiện bài: 40 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Hãy khoanh tròn trặn vô vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: (1 điểm ) Chữ số 8 vô số thập phân 95,824 có mức giá trị là:

Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (cơ phiên bản - Đề 2) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

Câu 2: (1 điểm ) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (cơ phiên bản - Đề 2) viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 3,900     B. 3,09

C. 3,9     D. 3,90

Câu 3: (1 điểm) 3 phút trăng tròn giây = .......giây. Số ghi chép vô vị trí chấm là:

A. 50     B. 320

C. 80     D. 200

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Viết những phân số, lếu số sau:

a/ Năm phần mươi...............................................................

b/ Sáu mươi chín phần trăm.........................

c/ Bốn mươi tía phần ngàn..........................................

d/ Hai và tư phần chín........................

Câu 2: Viết số thập phân tương thích vô vị trí chấm:

a/ 9m 6dm =............................m

b/ 2cm2 5mm2 =.....................cm2

c/ 5T 62kg =.........................tấn

d/ 2 phút =..........................phút

Câu 3: (2 điểm) Tính

a) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

b) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

c) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

d) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

Câu 4: (1,5 điểm) Một phòng bếp ăn sẵn sàng số gạo cho tới 36 người ăn vô 50 ngày. Nhưng thực tiễn sở hữu 60 người ăn, chất vấn số gạo vẫn sẵn sàng đầy đủ sử dụng vô từng nào ngày? (Mức ăn của từng người như nhau)

Câu 5: (1,5 điểm) Một khu vực vườn hình vuông vắn sở hữu chu vi 1000m. Diện tích khu vực vườn cơ vị từng nào mét vuông? Bao nhiêu héc-ta?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

- HS khoanh tròn trặn từng câu đích được một điểm.

Câu 1 2 3
Đáp án C B D

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (1 điểm )Viết những phân số, lếu số sau:

a) Năm phần mười: Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

b) Sáu mươi chín phần trăm: Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

c) Bốn mươi tía phần nghìn: Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

d) Hai và tư phần chín: Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

Câu 2: (1 điểm) Viết số thập phân tương thích vô vị trí chấm: (mỗi câu đích cho tới 0,25 điểm)

a) 9 m 6 dm = 9,6m

b) 2 cm2 5 mm2 =2,05 cm2

c) 5T 62 kilogam =5,062tấn

d) 2 phút = 2,5phút

Câu 3: (2 điểm) Tính ( Mỗi quy tắc tính đích cho tới 0,5 điểm )

a) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

b) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

c) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

d) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 sở hữu đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

Câu 4: (1,5 điểm) Một phòng bếp ăn sẵn sàng số gạo cho tới 36 người ăn vô 50 ngày. Nhưng thực tiễn sở hữu 60 người ăn, chất vấn số gạo vẫn sẵn sàng đầy đủ sử dụng vô từng nào ngày? (Mức ăn của từng người như nhau)

1 người ăn số gạo cơ vô số ngày là:

50 x36 = 1800 (ngày) ( 0,5điểm)

60 người ăn số gạo cơ vô số ngày là:

1800 : 60 = 30 (ngày) ( 0,75điểm)

Đáp số: 30 ngày ( 0,25điểm)

Câu 5: (1,5 điểm ) Một khu vực vườn hình vuông vắn sở hữu chu vi 1000m. Diện tích khu vực vườn cơ vị từng nào mét vuông? Bao nhiêu héc-ta?

Cạnh khu vực vườn hình vuông vắn là:

1000 : 4 = 250 ( m) ( 0,5điểm)

Diện tích khu vực vườn cơ là:

Xem thêm: muốn tính diện tích hình tròn

250 x 250 = 62500(m2) = 6,25 (ha) ( 0,5điểm)

62500(m2) = 6,25 (ha) ( 0,25điểm)

Đáp số : 62500 m2; 6,25 ha ( 0,25điểm)

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề tham khảo unique Học kì 1

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán lớp 5

Thời gian lận thực hiện bài: 40 phút

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn trặn vô vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đích :

Câu 1: (0,5 điểm) Chữ số cửu vô số 427,098 có mức giá trị:

Đề đua Toán lớp 5 Học kì 1 sở hữu đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

Câu 2: (0,5 điểm) Viết trở nên tỉ số phần trăm: 0,78 = …….. %

A. 7,8%     B. 0,78%

C. 78%     D. 780%

Câu 3: (1 điểm) Một cửa hàng buôn bán một cái TV được lãi 270 000 đồng và vị 12% chi phí vốn liếng chi ra. Vậy giá cả cái TV cơ là:

A. 2 700 000 đồng     B. 3 240 000 đồng

C. 3 000 000 đồng     D. 2 520 000 đồng

Câu 4: (0,5 điểm) Số thập phân bao gồm trăng tròn đơn vị chức năng, một phần mươi và 8 Tỷ Lệ được ghi chép là:

A. trăng tròn,18     B. 2010,800

C. trăng tròn,108     D. 30,800

Câu 5: (0,5 điểm) Số tương thích ghi chép vô vị trí chấm của 7cm2 9mm2 = ...mm2 là:

A. 79     B. 790

C. 709     D. 7 900

Câu 6: (1 điểm) Diện tích miếng vườn hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 25m, chiều rộng lớn bằng Đề đua Toán lớp 5 Học kì 1 sở hữu đáp án (cơ phiên bản - Đề 2) chiều lâu năm là:

A. 80m2     B. 357m2

C. 275m2     D. 375m2

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Tính

a) 27% + 38% = …………

b) 14,2% × 4 = …………

Câu 2: (1 điểm) Tìm X

a) X + 1,25 = 13,5 : 4,5

b) X x 4,25 = 1,7 x 34

Câu 3: (2 điểm) Người tớ trồng lúa bên trên một thửa ruộng hình chữ nhật sở hữu chiều rộng lớn là 35m, chiều lâu năm bằng Đề đua Toán lớp 5 Học kì 1 sở hữu đáp án (cơ phiên bản - Đề 2) chiều rộng lớn. Cứ khoảng 1m2 thửa ruộng cơ thu hoạch được 20kg thóc. Hỏi cả thửa ruộng bên trên thu hoạch được từng nào tấn thóc?

Câu 4: (2 điểm) Một cửa hàng buổi sáng sớm bán tốt 75kg gạo và vị 60% lượng gạo buôn bán giờ chiều. Hỏi cả nhị buổi cửa hàng bán tốt từng nào tạ gạo?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu cho tới 0,5 điểm riêng rẽ câu 3, câu 6 cho một điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B C D A C D

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Tính (Mỗi quy tắc tính đích cho tới 0,5 điểm)

a) 27% + 38% = 65%

b) 14,2% × 4 = 56,8%

Câu 2: (1 điểm) Tìm X (mỗi bài bác đích cho tới 0,5 điểm)

a) X + 1,25 = 13,5 : 4,5

⇔ X + 1,25 = 3

⇔ X = 3 -1,25

⇔ X = 1,75

b) X x 4,25 = 1,7 x 3

⇔X x 4,25 = 5,1

⇔X = 5,1 : 4,25

⇔X = 1,2

Câu 3: (2 điểm)

Chiều lâu năm của thửa ruộng hình chữ nhật cơ là:

35 x Đề đua Toán lớp 5 Học kì 1 sở hữu đáp án (cơ phiên bản - Đề 2) = 49 (m) (0,5 điểm)

Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật cơ là:

49 x 35 = 1715 (m2) (0,5 điểm)

Số tấn thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng cơ là:

1715 x trăng tròn = 34300 (kg) ( 0,5 điểm)

34300 (kg) = 34,3 ( tấn thóc) ( 0,25 điểm)

Đáp số: 34,3 tấn thóc ( 0,25 điểm)

Câu 4: (2 điểm)

Số gạo cửa hàng bán tốt vô giờ chiều là:

75 : 60 x 100 = 125 (kg) (0,75 điểm)

Hai buổi cửa hàng bán tốt số gạo là:

125 + 75 = 200( kg) (0,75 điểm)

200( kg) = 2 (tạ) (0,25 điểm)

Đáp số: 2 tạ (0,25 điểm)

....................................

....................................

....................................

Xem thử

Xem thêm thắt cỗ Đề đua Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tin học tập, Đạo Đức, Lịch Sử & Địa Lí lớp 5 sở hữu đáp án hoặc khác:

 • Top 10 Đề đua Giữa học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 5 sở hữu đáp án
 • Top 10 Đề đua Cuối học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 5 sở hữu đáp án
 • Top 10 Đề đua Giữa học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5 sở hữu đáp án
 • Top 10 Đề đua Cuối học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5 sở hữu đáp án
 • Top 5 Đề đánh giá Tiếng Anh lớp 5 Giữa học tập kì 1 sở hữu đáp án
 • Top 5 Đề đánh giá Tiếng Anh lớp 5 Cuối học tập kì 1 sở hữu đáp án
 • Top 5 Đề đánh giá Tiếng Anh lớp 5 Giữa học tập kì 2 sở hữu đáp án
 • Top 5 Đề đánh giá Tiếng Anh lớp 5 Cuối học tập kì 2 sở hữu đáp án
 • Top 10 Đề đua Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 sở hữu đáp án
 • Top 10 Đề đua Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 sở hữu đáp án
 • Top 10 Đề đánh giá Đạo Đức lớp 5 Học kì 1 sở hữu đáp án
 • Top 10 Đề đánh giá Đạo Đức lớp 5 Học kì 2 sở hữu đáp án
 • Top 5 Đề đua Tin học tập lớp 5 Học kì 1 sở hữu đáp án
 • Top 5 Đề đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 sở hữu đáp án
 • Top trăng tròn Đề đua vô lớp 6 môn Tiếng Việt
 • Top trăng tròn Đề đua vô lớp 6 môn Tiếng Anh

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nhà giáo và bài bác tập dượt vào ngày cuối tuần, gia sư giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Đề đua Toán 5 sở hữu đáp án của công ty chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung lịch trình sgk Toán 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.