đáp án thpt quốc gia 2022

(Chinhphu.vn) - Chiều tối 15/7, Sở GD&ĐT đang được công tía đáp án những môn đua trắc nghiệm của Kỳ đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

Công tía đáp án những môn đua trắc nghiệm Kỳ đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 1.

Đáp án đề đua trắc nghiệm môn Toán

Bạn đang xem: đáp án thpt quốc gia 2022

Công tía đáp án những môn đua trắc nghiệm Kỳ đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 2.

Đáp án đề đua trắc nghiệm môn Sinh học

Công tía đáp án những môn đua trắc nghiệm Kỳ đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 3.

Đáp án đề đua trắc nghiệm môn Vật lí

Công tía đáp án những môn đua trắc nghiệm Kỳ đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 4.

Đáp án đề đua trắc nghiệm môn Hóa học

Công tía đáp án những môn đua trắc nghiệm Kỳ đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 5.

Đáp án đề đua trắc nghiệm môn Lịch sử

Công tía đáp án những môn đua trắc nghiệm Kỳ đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 6.

Đáp án đề đua trắc nghiệm môn Địa lí

Công tía đáp án những môn đua trắc nghiệm Kỳ đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 7.

Đáp án đề đua trắc nghiệm môn giáo dục và đào tạo công dân

Công tía đáp án những môn đua trắc nghiệm Kỳ đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 8.

Xem thêm: nhịp 2/4 là gì

Đáp án đề đua trắc nghiệm môn Tiếng Anh

Công tía đáp án những môn đua trắc nghiệm Kỳ đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 9.

Đáp án đề đua trắc nghiệm môn Tiếng Nga

Công tía đáp án những môn đua trắc nghiệm Kỳ đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 10.

Đáp án đề đua trắc nghiệm môn Tiếng Pháp

Công tía đáp án những môn đua trắc nghiệm Kỳ đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 11.

Đáp án đề đua trắc nghiệm môn Tiếng Trung Quốc

Công tía đáp án những môn đua trắc nghiệm Kỳ đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 12.

Đáp án đề đua trắc nghiệm môn Tiếng Đức

Công tía đáp án những môn đua trắc nghiệm Kỳ đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 13.

Đáp án đề đua trắc nghiệm môn Tiếng Nhật

Xem thêm: học viện kỹ thuật quân sự điểm chuẩn

Công tía đáp án những môn đua trắc nghiệm Kỳ đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 14.

Đáp án đề đua trắc nghiệm môn Tiếng Hàn

 Phương Liên