đặc trưng sinh lí của âm

Bình chọn:

4.7 bên trên 102 phiếu

Bạn đang xem: đặc trưng sinh lí của âm

Lý thuyết đặc trưng sinh lí của âmBa đặc trưng sinh lí của âm là phỏng cao, phỏng đồ sộ và âm sắc. Xem cụ thể

Bài 1 - Trang 59 - SGK Vật lí 12

Giải bài bác 1 trang 59 SGK Vật lí 12. Hãy kể đi ra những đặc trưng sinh lí của âm.

Xem điều giải

Bài 2 - Trang 59 - SGK Vật lí 12Giải bài bác 2 trang 59 SGK Vật lí 12. Độ cao của âm là gì ?Nó đem tương quan cho tới đặc thù vật lí nào là của âm ? Xem điều giải Bài 4 - Trang 59 - SGK Vật lí 12Giải bài bác 4 trang 59 SGK Vật lí 12. Âm sắc là gì? Xem điều giải Bài 6 - Trang 59 - SGK Vật lí 12Giải bài bác 6 trang 59 SGK Vật lí 12. Chọn câu trúng. Xem điều giải

Bài 7 - Trang 59 - SGK Vật lí 12

Giải bài bác 7 trang 59 SGK Vật lí 12. Chọn câu trúng.

Xem điều giải