cho tam giác abc vuông tại a

Chủ đề Giải vấn đề cho tam giác abc vuông tại a: Việc giải vấn đề mang đến tam giác ABC vuông bên trên A là một trong những bước cần thiết trong những công việc học tập và hiểu về tam giác. Bài toán này hùn tất cả chúng ta vận dụng những kiến thức và kỹ năng và công thức đo lường và tính toán nhằm mò mẫm đi ra những độ quý hiếm của tam giác, kể từ tê liệt nâng lên tài năng toán học tập của tôi. Việc giải thành công xuất sắc vấn đề này tiếp tục thực hiện mang đến tất cả chúng ta thấy hào hứng và thỏa sức tự tin rộng lớn trong những công việc học tập toán.

Cách giải vấn đề mang đến tam giác ABC vuông bên trên A?

Để giải vấn đề mang đến tam giác ABC vuông bên trên A, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể dùng những vấn đề đang được mang đến nhập đề bài bác nhằm mò mẫm những độ quý hiếm còn sót lại của tam giác.
Bước 1: Xác ấn định những độ quý hiếm đang được cho:
- Đề bài bác cho thấy tam giác ABC là tam giác vuông bên trên đỉnh A. Như vậy Tức là góc ABC là góc vuông (90 độ).
- Đường cao AH đang được mang đến và hoàn toàn có thể dùng nhằm tính diện tích S của tam giác ABC.
Bước 2: Tính toán những độ quý hiếm còn lại:
- Để tính phỏng nhiều năm những cạnh của tam giác, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể dùng ấn định lý Pythagoras hoặc những tỉ lệ thành phần nhập tam giác.
- Nếu biết nhì cạnh còn sót lại của tam giác (ví dụ AB và AC), tất cả chúng ta hoàn toàn có thể dùng tỷ trọng thân ái bọn chúng nhằm tính những cạnh còn sót lại (vd: AB : AC = 3 : 4).
- Bên cạnh đó, cũng hoàn toàn có thể dùng những hệ thức trigonometic, như sin, cos, tan nhằm đo lường và tính toán những độ quý hiếm cần thiết mò mẫm.
Thêm nhập tê liệt, tất cả chúng ta cũng hoàn toàn có thể dùng những quy tắc ấn định lượng tam giác nhằm giải vấn đề. Ví dụ: công thức Heron nhằm tính diện tích S của tam giác.
Tuy nhiên, nhằm giải vấn đề ví dụ, nên biết rõ rệt những độ quý hiếm đang được mang đến và đòi hỏi ví dụ của đề bài bác.

Bạn đang xem: cho tam giác abc vuông tại a

Cách giải vấn đề mang đến tam giác ABC vuông bên trên A?

Tam giác ABC là tam giác vuông bên trên đỉnh A, với những cạnh AB = 5√3 centimet và AC = 5 centimet. Hãy tính phỏng nhiều năm cạnh BC của tam giác ABC.

Để tính phỏng nhiều năm cạnh BC của tam giác ABC, tao hoàn toàn có thể dùng ấn định lý Pythagoras, một trong mỗi ấn định lý cần thiết nhập hình học tập.
Theo ấn định lý Pythagoras, nhập một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền (cạnh đối lập góc vuông) vì chưng tổng bình phương của nhì cạnh góc vuông.
Áp dụng nhập tam giác ABC, cạnh huyền là cạnh AB và cạnh góc vuông là cạnh AC. Ta có:
AB² = AC² + BC²
Thay những độ quý hiếm nhập phương trình, tao có:
(5√3)² = 5² + BC²
75 = 25 + BC²
BC² = 75 - 25 = 50
Độ nhiều năm cạnh BC của tam giác ABC là căn bậc nhì của 50:
BC = √50 = √(25 x 2) = 5√2 cm
Vậy phỏng nhiều năm cạnh BC của tam giác ABC là 5√2 centimet.

Giải vấn đề tam giác vuông ABC bên trên đỉnh A hiểu được cạnh AB = 6 centimet và BC = 8 centimet. Hỏi phỏng nhiều năm của cạnh AC là bao nhiêu?

Để giải vấn đề này, tao hoàn toàn có thể vận dụng ấn định lí Pytago nhập tam giác vuông. Định lí Pytago đem công thức: a^2 + b^2 = c^2, với a, b là phỏng nhiều năm 2 cạnh góc nhọn của tam giác vuông và c là phỏng nhiều năm cạnh huyền của tam giác vuông.
Vì tam giác ABC là tam giác vuông bên trên đỉnh A, tao đem AB là cạnh huyền (cạnh ngược với góc vuông) và BC là cạnh góc nhọn. Đề bài bác cho thấy AB = 6 centimet và BC = 8 centimet. Ta mong muốn mò mẫm phỏng nhiều năm cạnh AC.
Áp dụng công thức ấn định lí Pytago, tao có:
AC^2 = AB^2 + BC^2
AC^2 = 6^2 + 8^2
AC^2 = 36 + 64
AC^2 = 100
Để mò mẫm phỏng nhiều năm của cạnh AC, tao tính căn bậc 2 của tất cả nhì phía của phương trình trên:
AC = √100
AC = 10
Vậy, phỏng nhiều năm của cạnh AC nhập tam giác ABC là 10 centimet.

Tam giác ABC là tam giác vuông bên trên đỉnh A và phỏng nhiều năm những cạnh AB và AC thứu tự là 3 centimet và 4 centimet. Tính phỏng nhiều năm cạnh BC của tam giác.

Để tính phỏng nhiều năm cạnh BC của tam giác ABC, tao hoàn toàn có thể dùng ấn định lí Pythagoras. Định lí Pythagoras bảo rằng nhập một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền (BC) vì chưng tổng bình phương của 2 cạnh góc vuông (AB và AC). Vì vậy, tao đem công thức sau:
BC^2 = AB^2 + AC^2
Với AB = 3 centimet và AC = 4 centimet, tao hoàn toàn có thể tính được BC như sau:
BC^2 = 3^2 + 4^2
BC^2 = 9 + 16
BC^2 = 25
Do tê liệt, nhằm tính phỏng nhiều năm BC, triển khai căn bậc nhì bên trên cả nhì phía công thức:
BC = √25
BC = 5
Vậy phỏng nhiều năm cạnh BC của tam giác ABC là 5 centimet.

Tam giác ABC vuông bên trên A, lối cao AH = 2, tính HB HC

Hãy coi đoạn Clip về tam giác ABC vuông bên trên A nhằm tìm hiểu những đặc điểm thú vị của tam giác quan trọng đặc biệt này. Đây là một trong những trong mỗi chủ thể mê hoặc nhập môn hình học tập và hoàn toàn có thể giúp đỡ bạn luyện suy nghĩ logic và tài năng xử lý những yếu tố phức tạp.

Cho tam giác vuông ABC bên trên đỉnh A, hiểu được cạnh AB = 10 centimet và góc ABC = 45 phỏng. Tính phỏng nhiều năm cạnh AC của tam giác.

Để tính phỏng nhiều năm cạnh AC của tam giác ABC, tao hoàn toàn có thể dùng ấn định lí hạ tầng của ấn định lí Pythagoras mang đến tam giác vuông :
Theo ấn định lí Pythagoras, nhập một tam giác vuông, bình phương của phỏng nhiều năm cạnh huyền (cạnh đối lập góc vuông) vì chưng tổng bình phương của phỏng nhiều năm nhì cạnh góc vuông còn sót lại.
Với tam giác ABC, tao đem cạnh AB = 10 centimet và góc ABC = 45 phỏng. Vì đấy là một tam giác vuông bên trên đỉnh A, nên tao mò mẫm phỏng nhiều năm cạnh BC.
Vì góc ABC = 45 phỏng, tao có: BC^2 = AB^2 + AC^2.
Thay nhập đó: BC^2 = 10^2 + AC^2.
Vì tam giác vuông bên trên đỉnh A, nên tao hoàn toàn có thể dùng ấn định lí Pythagoras nhằm mò mẫm phỏng nhiều năm cạnh BC. Ta có: BC = AB * sqrt(2).
Thay nhập đó: (AB * sqrt(2))^2 = 10^2 + AC^2.
Giải phương trình bên trên nhằm mò mẫm AC:
2 * 10^2 = 10^2 + AC^2.
200 = 100 + AC^2.
AC^2 = 200 - 100.
AC^2 = 100.
AC = sqrt(100).
AC = 10 centimet.
Vậy, phỏng nhiều năm cạnh AC của tam giác ABC là 10 centimet.

_HOOK_

Tam giác ABC là tam giác vuông bên trên đỉnh A và phỏng nhiều năm nhì cạnh AB và AC thứu tự là 12 centimet và 16 centimet. Hãy tính phỏng nhiều năm cạnh BC của tam giác.

Để tính phỏng nhiều năm cạnh BC của tam giác ABC, tao hoàn toàn có thể dùng ấn định lý Pythagoras, tức là: \"Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền vì chưng tổng bình phương của nhì cạnh góc vuông\". kề dụng ấn định lý Pythagoras nhập tam giác ABC, tao có:
AB^2 + AC^2 = BC^2
Thay độ quý hiếm AB = 12 centimet và AC = 16 centimet nhập công thức bên trên, tao có:
12^2 + 16^2 = BC^2
144 + 256 = BC^2
400 = BC^2
Để mò mẫm cạnh BC, tao cần thiết lấy căn bậc nhì của nhì vế phương trình trên:
√400 = √(BC^2)
Vì cạnh của tam giác ko thể có mức giá trị âm nên tao chỉ lấy căn bậc nhì của số dương:
BC = đôi mươi cm
Do tê liệt, phỏng nhiều năm cạnh BC của tam giác ABC là đôi mươi centimet.

Cho tam giác ABC vuông bên trên đỉnh A và cạnh AB = 9 centimet, AC = 12 centimet. Tính phỏng nhiều năm cạnh BC của tam giác ABC.

Để tính phỏng nhiều năm cạnh BC của tam giác ABC, tao hoàn toàn có thể vận dụng ấn định lý Pythagoras.
Theo ấn định lý Pythagoras, nhập một tam giác vuông, bình phương của phỏng nhiều năm cạnh huyền (BC) vì chưng tổng bình phương của phỏng nhiều năm nhì cạnh góc vuông (AB và AC).
Với tam giác ABC vuông bên trên đỉnh A và cạnh AB = 9 centimet, AC = 12 centimet, tao có:
BC^2 = AB^2 + AC^2
BC^2 = 9^2 + 12^2
BC^2 = 81 + 144
BC^2 = 225
Để mò mẫm phỏng nhiều năm cạnh BC, tao lấy căn bậc nhì của tất cả nhì phía của phương trình:
BC = √225
BC = 15
Vậy phỏng nhiều năm cạnh BC của tam giác ABC là 15 centimet.

Cho tam giác ABC vuông bên trên đỉnh A và cạnh AB = 9 centimet, AC = 12 centimet. Tính phỏng nhiều năm cạnh BC của tam giác ABC.

Xem thêm: trường đại học kỹ thuật công nghiệp

Hình học tập 9 - Bài 1: Hệ thức lượng nhập tam giác vuông (mới nhất 2022)

Video về hình học tập 9 tiếp tục cho mình ánh nhìn tổng quan liêu về những kiến thức và kỹ năng cơ phiên bản và cần thiết nhập môn hình học tập. quý khách sẽ tiến hành học tập về những mô hình học tập, kiểu vẽ và đo lường và tính toán những đường thẳng liền mạch, góc, diện tích S và thể tích của những hình.

Toán lớp 9 | Hình 1: Hệ thức lượng nhập tam giác vuông

Học toán lớp 9 kể từ căn phiên bản cho tới nâng lên trải qua đoạn Clip mê hoặc. quý khách tiếp tục tìm hiểu những định nghĩa mới nhất, cơ hội giải những vấn đề, và tập luyện tài năng đo lường và tính toán. Đừng bỏ qua thời cơ nhằm nắm rõ kiến thức và kỹ năng toán 9 và nối tiếp thành công xuất sắc nhập tiếp thu kiến thức.

Tam giác ABC là tam giác vuông bên trên đỉnh A và hiểu được AB = 4 centimet và BC = 5 centimet. Tính phỏng nhiều năm cạnh AC của tam giác.

Để tính phỏng nhiều năm cạnh AC của tam giác ABC, tao hoàn toàn có thể dùng ấn định lý Pythagoras. Định lý Pythagoras cho thấy nhập một tam giác vuông, bình phương của phỏng nhiều năm cạnh huyền (cạnh đối lập góc vuông) vì chưng tổng bình phương của phỏng nhiều năm nhì cạnh góc vuông.
Áp dụng ấn định lý Pythagoras nhập tam giác ABC, tao có:
AC^2 = AB^2 + BC^2
Thay những độ quý hiếm đang được mang đến nhập công thức trên:
AC^2 = 4^2 + 5^2
AC^2 = 16 + 25
AC^2 = 41
Để mò mẫm phỏng nhiều năm cạnh AC, tao cần thiết tính căn bậc nhì của 41:
AC = √41
Vậy, phỏng nhiều năm cạnh AC của tam giác ABC là căn bậc nhì của 41.

Tìm diện tích S tam giác ABC vuông bên trên đỉnh A hiểu được cạnh AB = 8 centimet và cạnh AC = 12 centimet.

Để giải vấn đề này, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể dùng công thức tính diện tích S của tam giác vuông. Công thức này là S = một nửa * AB * AC. Ta đang được biết cạnh AB = 8 centimet và cạnh AC = 12 centimet. Thay nhập công thức, tất cả chúng ta có:
S = một nửa * 8 centimet * 12 cm
= 4 centimet * 12 cm
= 48 cm²
Vậy diện tích S tam giác ABC vuông bên trên đỉnh A là 48 cm².

Tam giác ABC là tam giác vuông bên trên đỉnh A và hiểu được phỏng nhiều năm cạnh AB gấp rất nhiều lần phỏng nhiều năm cạnh AC. Tính phỏng nhiều năm cạnh BC của tam giác.

Đầu tiên, tao dùng ấn định lý Pythagoras nhằm mò mẫm phỏng nhiều năm cạnh BC của tam giác vuông ABC. Định lý Pythagoras bảo rằng nhập một tam giác vuông, bình phương phỏng nhiều năm cạnh huyền (cạnh đối lập góc vuông) vì chưng tổng bình phương phỏng nhiều năm nhì cạnh góc vuông (cạnh kề góc vuông).
Giả sử cạnh AB có tính nhiều năm x centimet, vậy cạnh AC sẽ có được phỏng nhiều năm là x/2 centimet, vì thế bám theo đề bài bác, phỏng nhiều năm cạnh AB gấp rất nhiều lần phỏng nhiều năm cạnh AC.
Áp dụng ấn định lý Pythagoras, tao có:
BC^2 = AB^2 - AC^2 = (x)^2 - (x/2)^2

= x^2 - (x^2)/4

= (4x^2 - x^2)/4

= 3x^2/4
Để mò mẫm phỏng nhiều năm cạnh BC, tao tính căn bậc nhì của thành phẩm trên:
BC = √(3x^2/4)

= √(3/4) * √(x^2)

Xem thêm: xúng xính hay súng sính

= (x√3) / 2
Vậy, phỏng nhiều năm cạnh BC của tam giác là (x√3) / 2 centimet.

_HOOK_

TOÁN 9- GIẢI TAM GIÁC VUÔNG cực kỳ hay

Đã lúc nào mình thích nắm rõ rộng lớn về kiểu cách giải tam giác vuông? Video này tiếp tục giúp đỡ bạn thực hiện điều này. quý khách tiếp tục học tập về những công thức tính cạnh và diện tích S tam giác vuông, những đặc điểm cần thiết và cơ hội vận dụng bọn chúng nhằm giải những vấn đề tương quan.