chất nào sau đây tác dụng với nước sinh ra khí h2

YOMEDIA

Mã câu hỏi: 162670

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Xem thêm: chỉ ra biện pháp tu từ

Câu căn vặn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: trường đại học công nghệ và quản lý hữu nghị

CÂU HỎI KHÁC

 • Ở sức nóng phỏng thông thường, sắt kẽm kim loại Fe ứng dụng được với hỗn hợp này sau đây:
 • Dung dịch này tại đây thực hiện quỳ tím trả sang trọng color xanh?
 • Dung dịch này tại đây ứng dụng được với Al(OH)3?
 • Sắt đem số lão hóa +2 vô ăn ý hóa học này sau đây?
 • Tro thực vật được dùng như 1 loại phân bón cung ứng yếu tố kali mang đến cây chứa chấp muối bột kali cacbonat, Công thức của kali cacbonat là
 • Chất này tại đây được dùng làm thực hiện mượt nước đem tính cứng vĩnh của
 • Dung dịch này tại đây đem pH < 7?
 • Khí thải của một trong những nhà máy sản xuất đem chứa chấp khí sunfurơ tạo nên độc hại không gian. Công thức của khí sunfurơ là
 • Tên gọi của este CH3COOCH3 là
 • Số group cacboxyl (COOH) vô phân tử glyxin là
 • Chất này tại đây ứng dụng với nước sinh rời khỏi khí H2?
 • Kim loại này sau đấy là sắt kẽm kim loại kiềm?
 • Ion sắt kẽm kim loại này tại đây đem tính lão hóa mạnh nhất?
 • Thủy phân tristearin (C17H35COOC3H5) vô hỗn hợp NaOH, nhận được muối bột đem công thức là
 • Chất này tại đây ứng dụng với hỗn hợp NaHCO3 sinh rời khỏi khí CO2?
 • Ở ĐK thông thường, hóa học này tại đây làm mất đi color hỗn hợp Br2?
 • Kim loại này tại đây pha trộn được vì chưng cách thức thủy luyện?
 • Số vẹn toàn tử oxi vô phân tử glucozơ là
 • Có Chất X đem công thức FeSO4. Tên gọi của X là
 • Polime này tại đây được pha trộn vì chưng phản xạ trùng ngưng?
 • Cho 2,25 gam H2NCH2COOH ứng dụng không còn với hỗn hợp NaOH, nhận được hỗn hợp chứa chấp m gam muối bột. Giá trị của m là
 • Khi thắp cháy trọn vẹn 3,51 gam láo ăn ý glucozo và saccacrozo cần thiết vừa vặn đầy đủ 0,12 mol O2, nhận được CO2 và m gam H2O. Giá trị của m là
 • Phát biểu này tại đây sai?
 • Thủy phân saccarozơ, nhận được nhì monosaccarit X và Y. Chất X đem vô ngày tiết người và với độ đậm đặc khoảng tầm 0,1%. Phát biểu này tại đây đúng?
 • Hòa tan không còn 0,81 gam Al vô hỗn hợp NaOH, nhận được V ml khí H2 (đktc). Giá trị của V là
 • Cho lá kẽm mỏng mảnh vô ống thử đựng 2 ml hỗn hợp hóa học X, thấy lá kẽm tan dần dần và đem lớp bọt do khí tạo ra bay rời khỏi. Chất X là:
 • Cho hỗn hợp NaOH dư vô hỗn hợp bao gồm Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3, nhận được kết tủa X. Cho X ứng dụng với lượng dư hỗn hợp H2SO4 (đặc, nóng), nhận được hỗn hợp chứa chấp muối bột.
 • Phát biểu này tại đây đúng?
 • Hòa tan không còn 1,8 gam sắt kẽm kim loại R (hóa trị II) vô hỗn hợp H2SO4 loãng, nhận được 0,075 mol H2 Kim loại R là
 • Có từng nào tơ tổ hợp trong những tơ: xenlulozơ axetat, visco, nitron, nilon-6,6?
 • Nung giá buốt m gam láo ăn ý X bao gồm Mg, Al và Cu vô O2 dư, nhận được 13,1 gam láo ăn ý Y bao gồm những oxit. Hoàn tan không còn Y vì chưng lượng vừa vặn đầy đủ hỗn hợp bao gồm HCl 1M và H2SO4 1M, nhận được hỗn hợp chứa chấp 34,6 gam láo ăn ý muối bột dung hòa. thạo những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m là
 • Khi thủy phân không còn 3,42 gam láo ăn ý X bao gồm nhì este đơn chức, mạch hở thì nên vừa vặn đầy đủ 0,05 mol NaOH, nhận được một muối bột và láo ăn ý Y bao gồm nhì ancol nằm trong sản phẩm đồng đẳng. Đốt cháy không còn Y vô O2 dư nhận được CO2 và m gam H2O. Giá trị m là
 • Nhiệt phân trọn vẹn 11,88 gam X (là muối bột ở dạng dìm nước), nhận được khỉ và hơi) và 3,24 gam một hóa học rắn Z. Hấp thụ không còn Y vô nước, nhận được hỗn hợp T. Cho 80 ml hỗn hợp NaOH 1M vô T, nhận được hỗn hợp chỉ có một muối bột, lượng của muối bột là 6,8 gam. Phần trăm lượng yếu tố oxi vô X là
 • Cho những tuyên bố sau: (a) Trong mật ong đem chứa chấp fructozơ và glucozơ.
 • Thí nghiệm xác lập quyết định tính vẹn toàn tử cacbon và hiđro vô phân tử saccarozơ được tổ chức theo đuổi quá trình sau:
 • Cho những sơ đồ vật phản ứng:
 • Hỗn ăn ý E bao gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit X. Cho m gam E ứng dụng trọn vẹn với hỗn hợp NaOH dư, nhận được 86,76 gam láo ăn ý nhì muối bột. Nếu thắp cháy không còn m gam E thì nên vừa vặn đầy đủ 7,47 mol O2, nhận được H2O và 5,22 mol CO2. Khối lượng của X vô m gam E là
 • Cho láo ăn ý E bao gồm phụ thân hóa học X, Y và ancol propylic, X, Y là nhì anin sau đó nhau vô sản phẩm đồng đẳng, phân tử X, Y đều sở hữu nhì group NH2 và góc hiđrocacbon ko no, MX MY. Khi thắp cháy không còn 0,5 mol E cần thiết vừa vặn đầy đủ 2,755 mol O2, nhận được H2O, N2 và 1,77 mol CO2. Phần trăm lượng của X vô E là
 • Hỗn ăn ý E bao gồm phụ thân este mạch hở X, Y và Z, vô cơ mang trong mình một este nhì chức và nhì este đơn chức: Mx MY MZ. Cho 29,34 gam E ứng dụng trọn vẹn với hỗn hợp NaOH dư, nhận được láo ăn ý những ancol no và 31,62 gam láo ăn ý muối bột của nhì axit cacboxylic sau đó vô nằm trong đồng đẳng. Khi thắp cháy không còn 29,34 gam E thì nên vừa vặn đầy đủ 1,515 mol O2, nhận được H2O và 1,29 mol CO2. Khối lượng của Y vô 29,34 gam E là
 • Thực hiện tại những thực nghiệm sau: (8) Cho láo ăn ý Ba và Al (tỉ lệ mol ứng 1: 2) vô nước (d

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA