các tính từ trong tiếng anh

Tính kể từ là 1 ngữ pháp cơ phiên bản vô Tiếng Anh, việc nhận ra và dùng tính kể từ là 1 phần cần thiết trong các công việc thiết kế và không ngừng mở rộng vốn liếng kể từ vựng Tiếng Anh của những người học tập. Bài ghi chép reviews về khái niệm, cơ hội nhận ra tính kể từ và cung ứng ví dụ những tính kể từ phổ biến vô Tiếng Anh nằm trong bài xích tập luyện áp dụng.

Key takeaway

Bạn đang xem: các tính từ trong tiếng anh

Tính kể từ (Adjective) là những kể từ dùng làm tế bào miêu tả và bửa nghĩa mang lại danh kể từ, đại kể từ. Chúng tế bào miêu tả điểm lưu ý, đặc thù, hiện tượng của một người, sự vật hoặc vụ việc.

Cách nhận ra tính từ:

 • Tính kể từ đứng trước danh kể từ (a skinny boy)

 • Tính kể từ đứng sau động kể từ tobe và liên động từ

 • Tính kể từ bửa nghĩa mang lại danh kể từ (an empty box)

 • Các hậu tố thịnh hành của tính từ: -ful, -less, -ous, -ish, -able, -ible, -ly, -y, -al, -ing, -ant, -ent, -ed, -ic

 • Tính kể từ dùng trong những câu sánh sánh: đối chiếu rộng lớn, đối chiếu nhất, đối chiếu ngang bằng

Các tính kể từ phổ biến vô Tiếng Anh: tính kể từ cụt, tính kể từ dài

Bài tập luyện áp dụng, đáp án.

Các tính kể từ thông thường bắt gặp vô Tiếng Anh

Tính kể từ ngắn

tính kể từ cụt thịnh hành thông thường gặp

Từ vựng

Phiên âm

Ý nghĩa

Bright

/braɪt/

Tươi sáng sủa, lanh lợi lanh lợi

Deep

/diːp/

Sâu xa

First

/ˈfɝːst/

Đầu tiên

Good

/ɡʊd/

Tốt, hoặc, giỏi

Great

/ɡreɪt/

Tuyệt, thú vị

High

/haɪ/

Cao lớn

Huge

/hjuːdʒ/

Rất to lớn rộng lớn, to đùng, hùng vĩ

Last

/læst/

Cuối cùng

Little

/ˈlɪt̬.əl/

Bé nhỏ, ít

Long

/lɑːŋ/

Dài, xa

Loud

/laʊd/

Tiếng to lớn, ồn ào

New

/nuː/

Mới mẻ

Old

/oʊld/

Cũ, già nua, rộng lớn tuổi

Sharp

/ʃɑːrp/

Sắc bén

Small

/smɑːl/

Nhỏ bé

Soft

/sɒft/

Mềm mại

Sour

/saʊr/

Có vị chua

Sweet

/swiːt/

Ngọt ngào

Tính kể từ dài

các tính kể từ lâu năm thông dụng

Từ vựng

Phiên âm

Ý nghĩa

Adorable

/əˈdɔːrəbəl/

Đáng yêu

Ambitious

/æmˈbɪʃəs/

Tham vọng

Beautiful

/ˈbyuːtɪfəl/

Xinh đẹp

Competitive

/kəmˈpet̬.ə.t̬ɪv/

Có tính cạnh tranh

Confident

/ˈkɒnfɪdənt/

Tự tin

Creative

/kriˈeɪtɪv/

Sáng tạo

Cheerful

/ˈtʃɪərfəl/

Vui vẻ, tươi tỉnh tắn

Dangerous

/ˈdeɪndʒərəs/

Nguy hiểm, sở hữu hại

Determined

/dɪˈtɜːrmɪnd/

Quyết tâm, kiên quyết

Different

/ˈdɪfərənt/

Khác nhau, không giống biệt

Friendly

/ˈfrɛndli/

Thân thiện, hòa đồng

Generous

/ˈdʒɛnərəs/

Rộng lượng, hào phóng

Gentle

/ˈdʒɛntəl/

Nhẹ nhàng, nhẹ nhõm dàng

Gorgeous

/ˈɡɔːr.dʒəs/

Lộng lẫy, đẹp nhất đẽ

Grateful

/ˈɡreɪtfəl/

Xem thêm: trong phong trào dân chủ 1936 đến 1939 nhân dân việt nam đã

Biết ơn, cảm kích

Healthy

/ˈhɛlθi/

Khỏe mạnh

Helpful

/ˈhɛlpfəl/

Hữu ích, sở hữu lợi

Important

/ɪmˈpɔːrtənt/

Quan trọng

Intelligent

/ɪnˈtɛlɪdʒənt/

Thông minh, lanh lợi

International

/ˌɪntərˈnæʃənəl/

Liên quan tiền cho tới quốc tế

National

/ˈnæʃənəl/

Liên quan tiền cho tới quốc gia

Naughty

/ˈnɔːti/

Nghịch ngợm, hiếu động

Nervous

/ˈnɜːrvəs/

Lo lắng, hồi hộp

Patient

/ˈpeɪʃənt/

Kiên nhẫn

Possible

/ˈpɑːsəbəl/

Có thể, sở hữu khả năng

Precious

/ˈprɛʃəs/

Quý giá chỉ, quý báu

Reliable

/rɪˈlaɪəbəl/

Đáng tin yêu cậy

Responsible

/rɪˈspɒnsəbl/

Đảm đang được, sở hữu trách cứ nhiệm

Special

/ˈspɛʃəl/

Đặc biệt, riêng rẽ biệt

Terrific

/təˈrɪf.ɪk/

Xuất sắc, tuyệt vời

Xem thêm: 50 tính kể từ lâu năm phổ biến vô Tiếng Anh

Tính kể từ Tiếng Anh là gì?

Tính kể từ (Adjective) vô Tiếng Anh là loại kể từ dùng làm mô tả và bửa nghĩa cho những danh kể từ, đại kể từ vô câu. Tính kể từ thông thường được dùng nhằm trình diễn miêu tả những điểm lưu ý, đặc thù, hiện tượng, hoặc phẩm hóa học của một người, sự vật hoặc vụ việc.

Ví dụ: Victor is a tall and skinny boy. (Victor là 1 cậu nhỏ xíu cao và gầy đét.)

 • “tall“ là tính kể từ chỉ chiều cao

 • “skinny” là tính kể từ trình diễn miêu tả nước ngoài hình gầy đét.

Xem thêm: Tính kể từ ghép là gì? Cách xây dựng vô giờ đồng hồ Anh & ví dụ

Cách nhận ra tính từ

Theo địa điểm của tính từ

Tính kể từ đứng trước danh từ

 • an interesting book (một cuốn sách thú vị).

 • a xanh lơ sky (một khung trời xanh).

 • an expensive dress (một cái váy giắt đỏ).

Tính kể từ đứng sau động từ

Sau động kể từ tobe:

 • This book is interesting. (Cuốn sách này thiệt thú vị.)

 • The sky is xanh lơ. (Bầu trời greed color biển cả.)

 • This dress is expensive. (Chiếc váy đó nhiều tiền.)

Sau động kể từ liên kết:

→ Các động kể từ liên kết: seem, appear, feel, taste, look, sound, smell,…

 • She seems exhausted after work. (Cô ấy nhìn kiệt mức độ sau khoản thời gian tan thực hiện.)

 • I feel hungry, I didn’t have dinner yesterday. (Tôi thấy đói, ngày qua tôi ko bữa ăn.)

Ngoài đi ra tính kể từ còn tồn tại tính năng bửa nghĩa mang lại danh kể từ hoặc đại kể từ nhằm mục tiêu tế bào miêu tả điểm lưu ý đặc thù của chúng:

 • An empty box (chiếc vỏ hộp rỗng).

 • A tall building (tòa căn nhà cao tầng).

Nhận biết trải qua hậu tố của tính từ

Các hậu tố tại đây thông thường được dùng với tính từ

 • -ful: beautiful, grateful, delightful

 • -less: careless, useless, fearless

 • -ous: dangerous, famous, serious

 • -ish: selfish, childish, foolish

 • -able: available, comfortable, reliable

 • -ible: imposible, visible, possible

 • -ly: lovely, friendly, early

 • -y: funny, sunny, cloudy

 • -al: medical, typical, critical

 • -ing: interesting, charming, exciting

 • -ant: important, constant, brilliant

 • -ent: magnificent, dependent, different

 • -ed: bored, excited, scared

 • -ic: specific, public, iconic.

Tính kể từ vô câu sánh sánh

Hầu không còn những tính kể từ đều hoàn toàn có thể dùng trong những loại câu sánh sánh:

So sánh hơn

 • Ben is taller phàn nàn Tom. (Ben cao hơn nữa Tom)

 • The red dress is more expensive phàn nàn the xanh lơ one. (Chiếc váy đỏ hỏn nhiều tiền rộng lớn cái màu sắc xanh)

 So sánh nhất

 • Keangnam is the highest building in the thành phố. (Keangnam là tòa căn nhà tối đa thành phố Hồ Chí Minh.)

 • Son Tung MTP is the most famous singer in Viet Nam. (Sơn Tùng MTP là ca sĩ phổ biến nhất nước ta.)

So sánh bằng

 • Her earrings are as cheap as mine. (Khuyên tai của cô ấy ấy rẻ rúng như của tôi vậy.)

 • Tom’s diet isn’t as healthy as mine. (Chế chừng thức ăn của Tom không tồn tại lợi mang lại sức mạnh vì chưng chính sách của tôi.)

Hiện ni, Anh ngữ ZIM đang được tổ chức triển khai những khóa học tập English Foundation khẳng định Output Zero-risk chung người mới nhất chính thức học tập giờ đồng hồ Anh sở hữu nền tảng vững vàng về kể từ vựng – ngữ pháp – vạc âm nhằm hoàn toàn có thể trình diễn miêu tả cơ phiên bản những ý tưởng phát minh của tôi, đọc/nghe nắm vững ý chủ yếu, hiểu và áp dụng những cấu tạo câu ngữ pháp giờ đồng hồ anh cơ phiên bản,…. Tham khảo ngay lập tức khoá học tập nhằm hiểu thêm vấn đề cụ thể nhé!

Bài tập luyện vận dụng

Điền kể từ tương thích vô vị trí trống

1. Ben has a __________(cheer) personality, always making people laugh.

2. The little girl's drawing was __________. (create)

3. She has a __________ (beauty) voice that impresses the audience.

4. My son ran __________(fast) phàn nàn other athletes in the race and won the race.

5. My brother is __________(old) phàn nàn bu.

6. The designer created a __________(expense) dress with rare material.

7. The second half of the football game was __________. (excite)

8. I am very__________(thank) for all the tư vấn and encouragement I received during the project.

9.The view from the top of the mountain was absolutely __________(terrify).

10. She is always there for her friends and always offers__________(help) advice and tư vấn.

Đáp án:

1, cheerful

2, creative

3, beautiful

4, faster

5, older

6. expensive

7, exciting

8, thankful;

9, terrific

10, helpful

Tổng kết

Tác fake vẫn reviews về khái niệm, cơ hội nhận ra và các tính kể từ phổ biến vô Tiếng Anh cùng theo với bài xích tập luyện áp dụng cho tới cho những người phát âm. Hy vọng người phát âm hoàn toàn có thể tế bào miêu tả và mô tả chân thành và ý nghĩa vô cả văn phát biểu và văn ghi chép một cơ hội đúng chuẩn và thích hợp nhất nhờ việc nắm rõ về những tính kể từ phổ biến vô Tiếng Anh.


Nguồn tham lam khảo:

Xem thêm: trường đại học duy tân học phí

“What Is an Adjective? | Grammar | EnglishClub.” www.englishclub.com, www.englishclub.com/grammar/adjective-what.php. Accessed 13 July 2023.

“50 Most Common Adjectives in English | EF | Global Site.” www.ef.com, www.ef.com/wwen/english-resources/english-vocabulary/top-50-adjectives/. Accessed 13 July 2023.

Nordquist, Richard. "Definition and Examples of Adjectives." ThoughtCo, Apr. 5, 2023, thoughtco.com/what-is-adjective-clause-1689064.