12 đường thẳng có nhiều nhất bao nhiêu giao điểm

Mười hai tuyến phố trực tiếp phân biệt có khá nhiều nhất từng nào gửi gắm điểm ?

Mười hai tuyến phố trực tiếp phân biệt có khá nhiều nhất từng nào gửi gắm điểm ?

Bạn đang xem: 12 đường thẳng có nhiều nhất bao nhiêu giao điểm


\(12.\)                              

\(144.\)                            

\(132.\)                            

\(66.\)

Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Mười hai tuyến phố trực tiếp phân biệt có khá nhiều nhất \(C_{12}^2 = 66\) gửi gắm điểm.

Chọn D.

App xem sách tóm lược miễn phí

Luyện tập

Câu căn vặn liên quan

 • Giải phương trình : z<sup>3</sup> + i = 0

  Giải phương trình : z3 + i = 0

 • Tìm số nguyên vẹn dương n nhỏ nhất sao cho tới z<sub>1 </sub>=

  Xem thêm: trung tuyến tam giác vuông cân

  Tìm số nguyên vẹn dương n nhỏ nhất sao cho tới z1 = là số thực và z2 = là số ảo.

 • Câu 2: Đề đua demo trung học phổ thông Hà Trung - Thanh Hóa

  Câu 2: Đề đua demo trung học phổ thông Hà Trung - Thanh Hóa

 • Trong không khí với hệ trục Oxyz, cho tới mặt mày phẳng lặng (P): 2x + y

 • Giải phương trình 7<sup>2x + 1</sup> – 8.7<sup>x</sup> + 1 =

  Giải phương trình 72x + 1 – 8.7x + 1 = 0.

 • câu 7 

  câu 7 

 • câu 2 

  câu 2 

 • Giải phương trình: (sin2x + cos2x)cosx + 2cos2x - sinx = 0

  Giải phương trình: (sin2x + cos2x)cosx + 2cos2x - sinx = 0

 • Giải phương trình (1 – i)z + (2 – i) = 4 – 5i bên trên luyện số ph

  Xem thêm: looking forward to hearing from you

  Giải phương trình (1 – i)z + (2 – i) = 4 – 5i bên trên luyện số phức. 

 • Giải phương trình 3<sup>1 – x</sup> – 3<sup>x</sup> + 2 = 0.

  Giải phương trình 31 – x – 3x + 2 = 0.